AAA
Uczcili pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Wtorek, 17 kwietnia 2018r. (godz. 08:23)

W ubiegły piątek, 13 kwietnia starachowiczanie oddali hołd starachowickim Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Na skwerze Ofiar Zbrodni Katyńskiej młodzież Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów zaprezentowała ciekawy program artystyczny. Autorami scenariusza byli: p. Barbara Góźdź i p. Bożena Kapała - nauczycielki języka polskiego oraz p. Paweł Rdzanek - nauczyciel historii. Oprawa muzyczną przygotował p. Wojciech Wąsala. Oprawę plastyczną wykonała p. Małgorzata Adamczyk. Nadzór nad całością sprawowała p. Anna Salamon, dyrektor gimnazjum.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

W przedstawieniu udział wzięli uczniowie:

1. Angelika Kita


Agencja Reklamy Marecki.name

2. Anna Sadłos
3. Hubert Niewczas
4. Iga Gierada
5. Julia Sobieraj
6. Julia Stępień
7. Kacper Janus
8. Karolina Grudzień
9. Karolina Żłobecka
10. Maria Szymańska
11. Martyna Senderowska
12. Ola Kwiecień
13. Piotr Bernatowicz
14. Weronika Żłobecka
15. Wiktor Rymarczyk

Po ciepło przyjętym występie młodzieży głos zabrali: przewodnicząca Rodziny Katyńskiej Maria Magdalena Łodej, zastępca prezydenta miasta Jerzy Miśkiewicz, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz starosta starachowicki Danuta Krępa.

Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem:
- delegacja Rodziny Katyńskiej,
- przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów Kazimierz Dziekoński,
- zastępcy prezydenta miasta Jerzy Miśkiewicz i Ewa Skiba,
- wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek,
- starosta starachowicki Danuta Krępa,
- wicestarosta starachowicki Andrzej Sendecki,
- wiceprzewodnicząca rady powiatu starachowickiego Maria Salwa,
- wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn,
- radny rady powiatu Cezary Berak,
- radna rady powiatu Aldona Adamczyk,
- radny rady miejskiej Zygmunt Andrejas,
- delegacja Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju,
- delegacja Państwowej Straży Pożarnej,
- komendant powiatowy Policji nadkomisarz Paweł Szczepaniak,
- przewodniczący delegatury NSZZ "Solidarność" Marian Ferenc,
- pułkownik Jarosław Molisak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
- pułkownik Artur Barański, dowódca 10. Brygady Obrony Terytorialnej,
- delegacja Nadleśnictwa Starachowice,
- delegacja Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
- delegacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania i OHP,
- delegacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat starachowicki,
- delegacja Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura w Starachowicach,
- przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Paweł Rdzanek,
- delegacja Gimnazjum nr 4 w imieniu szkół prowadzonych przez miasto,
- delegacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- delegacja Związku Harcerstwa Polskiego.

W uroczystości wzięła udział wojskowa asysta honorowa z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc oraz pododdziały: klasy mundurowej Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Jednostki Strzeleckiej nr 2044 i 40. Drużyny Starszoharcerskiej.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe:
- Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc,
- Miasta Starachowice,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Ligi Obrony Kraju,
- Związku Kombatantów Batalionów Chłopskich,
- NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania,
- NSZZ "Solidarność" Emerytów i Rencistów,
- Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów,
- Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego,
- Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza,
- Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
- Związku Harcerstwa Polskiego,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusz Kościuszki,
- III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego,
- Technikum nr 2 i inne.

O godzinie 13:00 w kościele pw. Świętej Trójcy została odprawiona msza święta w intencji starachowickich ofiar zbrodni katyńskiej. Mszę koncelebrowaną odprawił ks. dziekan Andrzej Rdzanek wraz ks. dr. Tadeuszem Czyżem, Honorowym Obywatelem miasta. Piękna asystę liturgiczną mszy wykonała młodzież z Gimnazjum nr 4 pod opieką katechetów.
W mszy uczestniczyli - między innymi - przedstawiciele władz samorządowych: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, zastępca prezydenta miasta Jerzy Miśkiewicz, starosta starachowicki Danuta Krępa oraz wicestarosta Andrzej Sendecki.

Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową ku czci pomordowanych i zmarłych tragicznie w 1940 r. Katyniu i w 2010 r. w Smoleńsku. Tablicę, posadowioną w pobliżu kościoła, ufundował osiem lat temu ksiądz dr Tadeusz Czyż.

Organizatorami obchodów byli: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego oraz Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English