AAA
Tony żywności dla potrzebujących w gminie Mirzec
Czwartek, 17 maja 2018r. (godz. 09:25)

Ponad 20 ton żywności trafiło do najbardziej potrzebujących osób w gminie Mirzec w ramach programu finansowanego z pieniędzy unijnych "Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym".

fot. źródło: Urząd Gminy Mirzec

Żywność do Urzędu Gminy w Mircu została dostarczona w ramach umowy podpisanej pomiędzy Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mircu. Program ma na celu ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizacje działań na rzecz włączenia społecznego.


Majowa dostawa żywności była piątą i ostatnią w edycji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 Podprogam 2017. Łącznie, w ramach Podprogramu 2017, w pięciu transzach do potrzebujących mieszkańców gminy Mirzec trafiło ponad 20 ton żywności.

Ze wsparcia skorzystało 164 rodziny, łącznie 400 osób z terenu gminy. Programem objętych było 107 dzieci do 15 lat i 92 osoby niepełnosprawne. Osoby te w dniach 11 i 14 maja odbierały paczki żywnościowe, w skład których wchodziły artykuły warzywne, owocowe, skrobiowe, mięsne oraz cukier i olej. Paczki wydawali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

Konkretne wsparcie materialne w postaci paczek żywnościowych to część programu. Równie ważne były działania towarzyszące, których celem była integracja osób korzystających z programu, włączenie ich w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia a także wzmacnianie ich samodzielności i kompetencji dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego. Osoby potrzebujące mogły uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach lub warsztatach, na których poruszano tematy przygotowania posiłków, sprawnego zarządzania budżetem domowym, znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia. Podczas spotkań można było dowiedzieć się też, jak racjonalnie gospodarować zapasami, żeby zapobiec marnowaniu się żywności a także spotkać się z dietetykiem w sprawie zdrowego odżywiania. W tej edycji programu zorganizowanych zostało dziewięć spotkań warsztatowych.

Warto dodać, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu brał udział w realizacji umowy na dostarczenie żywności ze Świętokrzyskiego Banku Żywności po raz drugi. Pierwszy raz żywność była dostarczona w 2016 roku. Wtedy ze wsparcia skorzystało ponad 500 rodzin. Rozdano ponad 24 tony żywności.


źródło: Urząd Gminy Mirzec

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English