AAA
Oddział Zakaźny w nowej siedzibie
Czwartek, 17 stycznia 2019r. (godz. 18:25)

Nowoczesny, jasny i komfortowy - tak najkrócej można opisać nowy Oddział Chorób Zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Długo oczekiwana przeprowadzka stała się faktem. Dzięki uzyskaniu dotacji celowej na przebudowę pomieszczeń, po kilku miesiącach prac budowlanych "zakaźny" został przeniesiony do kompleksu głównego. To duże wydarzenie nie tylko dla Szpitala, ale przede wszystkim dla mieszkańców północnej części województwa. Starachowicki Oddział obsługuje bowiem pacjentów z terenu trzech powiatów, w tym skarżyskiego i ostrowieckiego.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: Starostwo Powiatowe
fot. źródło: Starostwo Powiatowe
fot. źródło: Starostwo Powiatowe

Oddział Chorób Zakaźnych dysponuje obecnie dziesięcioma salami (siedmioma dwuosobowymi oraz trzema izolatkami wyposażonymi w toalety i natryski), gabinetem zabiegowym, pokojami dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Oddział ma osobne wejście i rejestrację, a ze względów sanitarno-epidemiologicznych wyposażony jest w śluzy.


Otwarcie Oddziału Chorób Zakaźnych w nowej lokalizacji miało uroczysty charakter. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i powiatowych oraz środowiska medycznego. Wśród gości obecni byli Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec i Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski oraz Starosta Starachowicki Piotr Babicki wraz z Członkami Zarządu Powiatu Jerzym Materkiem, Robertem Sowulą i Ryszardem Nowakiem. Nie zabrakło także Starosty i Wicestarosty poprzedniej kadencji - Danuty Krępy oraz Marka Pawłowskiego. W uroczystym otwarciu Oddziału uczestniczyli również Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Małgorzata Kiebzak i Konsultant Wojewódzki z zakresu chorób zakaźnych lek. med. Paweł Pabjan oraz kierownicy komórek medycznych starachowickiego Szpitala i personel Oddziału Chorób Zakaźnych z Kierownik dr n. med. Jadwigą Maciukajć na czele.

Dyrektor Katarzyna Arent przybliżyła gościom niemal stuletnią historię oddziału zakaźnego, starania o uzyskanie dofinansowania oraz zakres wykonanych prac. Zarówno Dyrektor Katarzyna Arent, jak i zaproszeni goście podkreślali wagę zrealizowanej inwestycji i jej strategiczne znaczenie dla mieszkańców północnej części województwa.

Po okolicznościowych przemówieniach dokonano symbolicznego otwarcia Oddziału. Ze względu na zaangażowanie wielu osób w pomyślną finalizację przedsięwzięcia, przecięcia wstęgi dokonało aż sześć osób. W pierwszej kolejności wystąpili Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, obecny Starosta Starachowicki Piotr Babicki oraz Dyrektor Naczelna Katarzyna Arent. W drugiej turze wstęgę przecinali była Starosta Danuta Krępa, Dyrektor ds. Leczniczych Piotr Nowak oraz Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych doktor Jadwiga Maciukajć.

Następnie Kapelani Szpitalni: Ks. Karol Adamczyk i Ks. Łukasz Dybus, po krótkiej modlitwie dokonali poświęcenia oddziału.

źródło: PZOZ Starachowice

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English