AAA
Co ze zmianami siedzib ZSZ nr 3 i III LO - jest oświadczenie Starosty i Prezydenta
Sroda, 23 stycznia 2019r. (godz. 13:49)

Oświadczenie

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski w Starachowicach
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach

Piotra Babickiego Starosty Starachowickiego

i Marka Materka Prezydenta Miasta Starachowice


Startując w wyborach samorządowych w 2018 roku zapowiadaliśmy przeprowadzenie zmian służących lepszemu wykorzystaniu budynków należących do miasta i powiatu. Propozycje, jakie przedstawialiśmy przed wyborami, dotyczyły między innymi znalezienia lepszych miejsc do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego oraz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. Zaproponowaliśmy przeniesienie III Liceum Ogólnokształcącego do budynku po Gimnazjum nr 4, natomiast Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z budynku przy ul. Szkolnej do budynku po Gimnazjum nr 3.

Argumentami przemawiającymi za przyjęciem takiego rozwiązania to m.in. :
- zły stan techniczny budynku i hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 przy ul. Szkolnej, groźba wydania zakazu użytkowania hali sportowej przez Sanepid,
- konieczność wykonania przez Powiat termomodernizacji budynku i budowy nowej hali sportowej, które dotychczas mimo wielu obietnic nie zyskały dofinansowania zewnętrznego, 
- budynek Gimnazjum nr 3 w Starachowicach przeszedł proces kompleksowej termomodernizacji i ma bazę sportową w postaci: hali sportowej, siłowni, sali do tenisa stołowego oraz sali lustrzanej. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania zewnętrznej infrastruktury sportowej w postaci : bieżni, skoczni w dal, boiska do siatkówki. Infrastruktura techniczna budynku Gimnazjum nr 3 zapewnia właściwe warunki nauki i pracy oraz może też wpłynąć na zmniejszenie bieżących kosztów utrzymania budynku szkoły. Budynek został również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Gmina Starachowice deklaruje gotowość wykonania dodatkowych miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Gimnazjum nr 3, już teraz wykonano modernizację wszystkich parkingów gminnych przy ul. Leśnej, a także dodatkowe miejsca postojowe w otoczeniu Gimnazjum nr 3 przy ulicach Glinianej i Kopalnianej. Gmina Starachowice zobowiązuje się do wybudowania łącznika pomiędzy budynkiem Gimnazjum nr 3 a halą sportową tak by wyeliminować kontakt uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, którzy korzystać będą z hali sportowej oraz do zaadoptowania pomieszczeń w Gimnazjum nr 3 na sekretariat i gabinet dyrektora szkoły.
- budynek Gimnazjum nr 4 jest po kompleksowej termomodernizacji wykonanej w 2018 roku, w ramach inwestycji: ocieplono ściany zewnętrzne i ściany piwnic, wymieniono pokrycie dachowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano okna antywłamaniowe na parterze budynku, zamontowano instalacje fotowoltaiczne, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, zamontowano system centralnej cieplej wody użytkowej, wyremontowano sale lekcyjne i pracownie naukowe,
- III Liceum Ogólnokształcące posiada oddziały integracyjne, mimo to budynek szkoły do dziś nie został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tymczasem budynek Gimnazjum nr 4 posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych, boisko oraz halę sportową,
- przeniesienie III Liceum na osiedle Południe powinno stanowić szansę na rozwój tej placówki, nad której co i rusz pojawiało się widmo likwidacji, będzie to jedyna szkoła średnia w Południowej części miasta,
- nowa lokalizacja i lepsze warunki nauczania pomogą w pozyskaniu większej liczby uczniów, także spoza Starachowic i Powiatu Starachowickiego,
- lokalizacja na osiedlu Południe będzie stanowiła łatwiejszy dostęp uczniów z terenu gmin: Pawłów, Wąchock, Brody a także powiatów skarżyskiego i ostrowieckiego.

W Starostwie Powiatowym i w Urzędzie Miejskim powołano Zespoły, które rozpoczęły pracę nad ekonomicznymi i technicznymi aspektami tych zamian. Odbyliśmy spotkania z przedstawicielami środowisk zainteresowanych tym tematem.

Nowe, możliwe rozwiązania podane do publicznej wiadomości spotkały się z różnym odbiorem ze strony mieszkańców. Propozycja przeniesienia III Liceum Ogólnokształcącego do budynku po Gimnazjum nr 4 została przychylnie przyjęta przez środowisko oświaty i mieszkańców. Natomiast propozycja przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 do budynku Gimnazjum nr 3 wywołała duży opór społeczności szkolnych. Rozumiemy obawy zgłaszane przez przedstawicieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 11 jednocześnie podkreślamy ze zaproponowane przez nas rozwiązanie uważamy za słuszne i najkorzystniejsze dla obu szkół.

Mimo to gwarantujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 nauka w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 odbywać się będzie w dotychczasowej siedzibie przy ul. Szkolnej 10. Na najbliższych sesjach Rady Miejskiej i Rady Powiatu zaproponujemy jedynie uchwałę dotyczącą przeniesienia III Liceum Ogólnokształcącego do budynku Gimnazjum nr 4.

W trosce o finanse samorządów oraz zapewnienie jak najlepszych warunków szkołom, dla których organami prowadzącymi są Powiat Starachowicki i Gmina Starachowice, prace wyżej wspomnianych Zespołów będą kontynuowane.
Wszystkim, którzy z troską o dobrą edukację włączyli się w zainicjowaną przez władze miasta i powiatu dyskusję, serdecznie dziękujemy. W szczególności rodzicom, nauczycielom, pracownikom oświaty i mediom.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English