AAA
W trosce o bezpieczeństwo pieszych
Sroda, 23 stycznia 2019r. (godz. 15:07)

- Praktycznie nie ma tygodnia abyśmy nie słyszeli o kolejnym zdarzeniu drogowym z udziałem pieszych, z tym musimy zrobić wreszcie porządek - zapowiada Prezydent Starachowic Marek Materek i podczas najbliższej sesji zamierza skierować pod głosowanie Rady Miejskiej projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej dla zarządców dróg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice".

fot. źródło: UM w Starachowicach

- Na najbliższej sesji Rady Miejskiej planujemy zabezpieczenie środków w ramach pomocy finansowej dla Zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice" - zapowiada Marek Materek Prezydent Starachowic. - Problem z którym borykamy się od lat dotyczy wypadków i kolizji do których dochodzi na ulicach miasta, zależy nam aby poprawić poziom bezpieczeństwa i znacząco ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W tym celu też będziemy aplikowali o środki zewnętrzne z różnych programów na realizację przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg. Taką szansę daje dam jeden z uruchomionych niedawno programów rządowych. Przypomnę, że jest to właściwie realizacja projektu o który zabiegałem jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, a mianowicie zaproponowałem, aby środki z zysku wypracowywanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przeznaczyć na pogram poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich. W tej chwili pani wojewoda i pan marszałek zapowiedzieli realizację podobnego programu jeszcze wzmocnionego bo nie tylko będą to środki z WORD-u ale także z innych źródeł, które zostaną przeznaczone na ten cel. Cieszę się, że ten wniosek doczekał się realizacji, że ktoś zauważył problem, który nie dotyczy tylko Starachowic ale także wielu innych miast.


Zgodnie z projektem uchwały, Gmina zamierza udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego, Województwa Świętokrzyskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice".

Planowany koszt wykonania całej dokumentacji projektowej, w tym dla 20 przejść dla pieszych na drogach gminnych, 12 przejść na drogach powiatowych, 6 przejść na drogach wojewódzkich i 3 przejść na drogach krajowych wynosi około 143.500 zł.

W ramach przedsięwzięcia poprawiającego bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych zaplanowano:

- wykonanie projektu technicznego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nowych punktów doświetleniowych przejść dla pieszych,
- montaż słupów wraz z oprawami i z zasilaniem, po obu stronach przejść,
- montaż czujników ruchu - zwiększające i zmniejszające natężenie oświetlenia na przejściach,
- pomalowanie przejść dla pieszych na kolor biało-czerwony.

Wykaz przejść z proponowanym doświetleniem na drogach powiatowych: proponowana wysokość pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego to 42.000 zł.

1. ul. Targowa- w rejonie skrzyżowania z ul. Ciasną,
2. ul. Zgodna - na wysokości cmentarzy,
3. ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - na łuku drogi, pomiędzy placem targowym, a budynkiem
sklepu "RTV EURO AGD",
4. ul. Miodowa - w rejonie skrzyżowania z ul. 6-go Września,
5. ul. Nowowiejska - w rejonie skrzyżowania z ul. Moniuszki,
6. ul. Oświatowa - na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 9,
7. ul. Majówka - w rejonie kolektury "Lotto",
8. ul. Majówka - na wysokości sklepu "Biedronka",
9. ul. Iłżecka - na wysokości nieruchomości nr 149,
10. ul. Iłżecka - na wysokości nieruchomości nr 80,
11. ul. Długa - w rejonie skrzyżowania z ul. Najświętszej Marii Panny,ul. Długa - na wysokości sklepu spożywczego przy ul. Długiej 53.

Wykaz przejść z proponowanym doświetleniem na drogach wojewódzkich: proponowana wysokość pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego to 21.000 zł.

1. ul. Radomska - na wysokości sklepu "Heka",
2. ul. Radomska - na wysokości sklepu "TESCO",
3. ul. Radomska - na wysokości NZOZ "Med-Star",
4. ul. Radomska - na wysokości sklepu "Brico Marche",
5. al. Armii Krajowej - na wysokości Galerii "Skałka",
6. al. Armii Krajowej - w rejonie skrzyżowania z ul. Reja.

Wykaz przejść z proponowanym doświetleniem na drogach krajowych: wysokość proponowanej pomocy rzeczowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to 10.500 zł.

1. ul. Ostrowiecka - na wysokości budynku przy ul. Ostrowieckiej 21a,
2. ul. Ostrowiecka - w rejonie skrzyżowania z ul. Lenartowską,
3. ul. Ostrowiecka - na wysokości siedziby firmy "Malcom".

- Wymienione przejścia dla pieszych znajdują się na drogach, które nie są własnością gminy, ale zlokalizowane są na terenie miasta i zależy nam aby poprawić bezpieczeństwo na ich terenie. Nie chcemy czekać i prosić przez kolejne lata o poprawę bezpieczeństwa tylko sami wychodzimy z inicjatywą - mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Inwestycjami takimi objęte zostaną również przejścia na drogach gminnych. Po wykonaniu dokumentacji technicznych będziemy wnioskować do wszystkich zainteresowanych o partycypowanie w kosztach przy realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Projekt uchwały w tej sprawie będzie głosowany podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej.

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English