AAA
Ponad 2 miliony na remont jazu wodnego na Lubiance
Wtorek, 07 maja 2019r. (godz. 07:31)

Prezydent Starachowic Marek Materek odebrał w poniedziałek z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek promesę w wysokości ponad 2 mln zł na remont jazu wodnego zlokalizowanego na zbiorniku wodnym Lubianka. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

- Do dnia dzisiejszego województwo świętokrzyskie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymało ponad 75 mln zł, środki te pozwolą na realizację 231 zadań i odbudowę około 187 km dróg gminnych i powiatowych - poinformowała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. - W ramach wygenerowanych oszczędności w kwocie ponad 5 mln zł zrealizowanych zostanie 8 zadań na terenie powiatów sandomierskiego i buskiego oraz gmin: Opatów, Starachowice, Raków, Morawica i Mirzec.


Przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji fundusze pozwolą na wyremontowanie zbiornika Lubianka na terenie Gminy Starachowice oraz 6,5 km dróg powiatowych i gminnych.

- Wyremontowanie wspomnianego jazu na zbiorniku Lubianka pozwoli na to, aby zbiornik ponownie wypełnił się wodą, która w ubiegłym roku została spuszczona - mówiła wojewoda Agata Wojtyszek - Mam nadzieję, że pan prezydent sprawnie przeprowadzi przetarg i zadanie zostanie szybko zrealizowane. Nad Lubianką wypoczywają nie tylko mieszkańcy powiatu starachowickiego, ale również osoby spoza województwa, co roku odbywały się tam obozy harcerskie, które teraz ze względu na brak wody zostały zaniechane. Jestem przekonana, że dzięki realizacji tego zadania ta sytuacja się zmieni.

Gmina Starachowice otrzymała najwyższe dofinansowanie w wysokości 2 163 000 zł. Fundusze przekazane na inwestycję stanowią 80 procent wartości inwestycji i pochodzą z programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych. Podczas kwietniowej sesji starachowiccy radni, przeznaczyli z gminnego budżetu 500 tys. zł na wkład własny do tego przedsięwzięcia. W najbliższych tygodniach, prezydent Marek Materek zapowiada ogłoszenie przetargu mającego wyłonić wykonawcę inwestycji, prace miałby ruszyć w miesiącach letnich a cała inwestycja potrwa do końca roku.

Prezydent Starachowic odbierając promesę, podziękował za dobrą współpracę pracownikom Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Wizerunek urzędnika w mediach jest często przedstawiany w negatywnym świetle, natomiast w przypadku urzędników Urzędu Wojewódzkiego, z którymi nam samorządowcom przychodzi współpracować, mamy do czynienia z osobami kompetentnymi, które bardzo angażują się w wykonywanie swoich obowiązków - mówił Prezydent Marek Materek - Chciałbym także, w imieniu wszystkich samorządowców, serdecznie podziękować za współpracę panu Jackowi Sułkowi dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, który kończy etap swojej pracy w urzędzie, dla nas samorządowców czas tej współpracy był bardzo owocny i bardzo dziękujemy.

W konferencji podczas której wojewoda wręczyła promesy samorządowcom udział wzięli także parlamentarzyści: posłanka Maria Zuba oraz senatorowie Krzysztof Słoń oraz Jarosław Rusiecki.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English