AAA
Dodatkowe pieniądze dla starachowickich seniorów
Czwartek, 09 maja 2019r. (godz. 10:39)

Prezydent Starachowic Marek Materek oraz Skarbnik Miasta Halina Piwnik podpisali umowę na dofinansowanie w wysokości ponad 208 tys zł na zapewnienie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów oraz Klubu Seniora "Niezapominajka". Umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego podpisał Wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Przyznane fundusze pochodzą z Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020. W ramach Modułu I osiem gmin z terenu województwa otrzymało środki na utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+, łączna kwota dofinansowania przyznana na ten cel to ponad półtora miliona złotych. W ramach Modułu II fundusze na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek otrzymało 20 gmin, w tym Gmina Starachowice, łączna wysokość dofinansowania na ten cel to ponad milion złotych.


Agencja Reklamy Marecki.name

W Starachowicach w Domu Dziennego Pobytu obecnie przebywa 35 seniorów jest to placówka wsparcia dziennego prowadzoną przez Gminę dla osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+ .
W placówce seniorzy mają zapewniony: 8 godzinny pobyt w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - do 16.00 z wyjątkiem dni świątecznych, podopieczni domu mogą korzystać z kuchni, pralkosuszarki, prysznica. Personel Domu zapewnia podstawową pomoc przedmedyczną (doraźna opieka pielęgniarki/opiekuna medycznego/fizjoterapeuty, dietetyka), prowadzone są treningi umiejętności społecznych i pamięci, nauka obsługi komputera oraz Internetu.

Klub Seniora Niezapominajka, do którego uczęszcza 38 osób działa od grudnia ubiegłego roku w sąsiedztwie Domu Seniora na I piętrze Galerii Handlowej "Skałka". Seniorzy mają tu do dyspozycji główną salę, pracownię terapeutyczną, zaplecze kuchenne, pomieszczenia do wypoczynku oraz toalety i szatnię. Dodatkowo w ramach działalności klubu, odbywają się zajęcia ruchowe, komputerowe, artystyczne, warsztaty rękodzielnicze i inne. Najważniejsze jednak, jak mówią sami seniorzy jest to, że powstało miejsce gdzie mogą przyjść i spędzić miło czas zamiast samotnie siedzieć w domu.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English