AAA
Jaz na Lubiance w rękach Gminy Starachowice
Piatek, 24 maja 2019r. (godz. 13:31)

W środę 22 maja br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach doszło do podpisania umowy pomiędzy Starostą Starachowickim, reprezentującym Skarb Państwa a Gminą Starachowice na użyczenie nieruchomości na terenie zalewu Lubianka, gdzie znajdują się urządzenia hydrotechniczne. Tym samym Gmina Starachowice przejęła na siebie odpowiedzialność za jaz.

fot. źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Podpisana w środę umowa to efekt dobrej współpracy pomiędzy służbami Wojewody, Starosty i Prezydenta, która przybliża nas coraz bardziej do tak długo wyczekiwanego remontu jazu na zbiorniku Lubianka.


Od kilku miesięcy działał zespół roboczy składający się z pracowników starostwa powiatowego oraz urzędu miejskiego, który był w stałym kontakcie z przedstawicielami wojewody. W ciągu niespełna trzech miesięcy udało się dostosować zleconą w 2017 r. dokumentację do obecnych warunków i możliwości realizacji remontu. Za zgodą wojewody przygotowana została trójstronna umowa cesji, aby przekazać dokumentację Gminie Starachowice, która już w lutym br. otrzymała od starostwa prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Starosta wystąpił także do wojewody o zgodę na użyczenie nieruchomości gminie Starachowice na czas nieokreślony. Ostatnim elementem było podpisanie umowy użyczenia, co nastąpiło 22 maja br. Starosta Piotr Babicki dziękował przy tej okazji wszystkim zaangażowanym stronom.

- Cieszę się, że udało się to, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe - mówił na konferencji starosta.

Od tego momentu Gmina Starachowice przejęła na siebie odpowiedzialność za jaz wodny na zalewie Lubianka. Jeszcze w tym roku, jak zapowiedział prezydent Marek Materek, planowany jest jego remont, tak aby w 2020 r. można uruchomić kąpielisko. Kolejny etap, to przeprowadzenie rewitalizacji i zagospodarowanie otoczenia zbiornika.

źródło: Starostwo Powiatowe

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English