AAA
Starachowiczanie wiedzą jak zmieniać miasto na lepsze
Czwartek, 30 maja 2019r. (godz. 16:31)

Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8 - go Maja oraz budowa oświetlenia parkowego w lasku u zbiegu ulic Leśnej i Kościelnej, to dwa kolejne przedsięwzięcia o których realizację zabiegali starachowiczanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

- Inwestycje te poprawią bezpieczeństwo na tym terenie - mówi Prezydent Miasta Marek Materek dziękując wnioskodawcom oraz zachęcając do udziału w kolejnej edycji programu Budżet Obywatelski Gminy Starachowice na rok 2020.


W imieniu mieszkańców ul. 8 - go Maja, wniosek do Budżetu Obywatelskiego na opracowanie dokumentacji na wykonanie "Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8 - go Maja" złożył Paweł Żak.

- Mieszkańcy o tę inwestycję zabiegali od lat i dzięki panu Pawłowi, który zgłosił projekt do Budżetu Obywatelskiego, przedsięwzięcie zostanie zrealizowane - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Podczas sesji Rady Miejskiej dołożyliśmy środków, aby nie tylko pod względem dokumentacyjnym ale także fizycznie, to zadanie wykonać. Rozstrzygnięty został przetarg, wykonawcą prac jest Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ze Starachowic, za kwotę 74 059 zł.

Inwestycja obejmuje m.in.: budowę linii kablowej o dł. ok. 300 m, montaż 9 kompletów opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła światła LED, mocowanych na słupach aluminiowych parkowych.
- Dziękuję panu prezydentowi i spółdzielni mieszkaniowej, która mi pomaga - mówi Paweł Żak. - Cztery lata temu wykonaliśmy ciąg pieszy, aż pod blok nr 6, a w tym roku zabiegaliśmy o oświetlenie, to już jest zatwierdzone. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, oby tak dalej.

O realizację kolejnego przedsięwzięcia, jakim jest "Budowa oświetlenia parkowego u zbiegu ulic Leśnej z Kościelną" wnioskował Janusz Garbarczyk.

- W lasku przy ul. Kościelnej, za kwotę 54 tys zł została zrealizowana kolejna inicjatywa zgłoszona przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcą był pan Janusz Garbarczyk - informuje prezydent - Mam nadzieję, że w przyszłości mieszkańcy również będą aktywnie brali udział w głosowaniu zgłaszaj ac kolejne projekty związane z remontem lub budową infrastruktury miejskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycja obejmowała: ustawienie 8 szt. słupów oświetleniowych, montaż 8 szt. opraw parkowych typ LED i wykonanie linii kablowej na długości 243 m, z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej.

W tym roku będziemy decydować o tym, które projekty będą realizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2020 r. Tak jak w roku ubiegłym do rozdysponowania mamy środki w wysokości 1.200.000 zł. Decyzją Radnych Rady Miejskiej Miasto zostało podzielone na 4 okręgi wyborcze. Na każdy okręg będzie przypadać kwota w wysokości 300.000 zł. Wystarczy zaprojektować przedsięwzięcia, na które warto wydać pieniądze, opisać swoje pomysły, a przede wszystkim zacząć działać!

Gotowe formularze w formacie PDF lub DOC można pobrać ze strony internetowej https://obywatelski.starachowice.eu lub w wersji papierowej Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Na stronie znajdziesz też informacje jak krok po kroku wypełniać formularz.

Harmonogramu realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego:


1. Miejsce i termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego - Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, od 03.06.2019 r. do 31.07.2019 r.
2. Termin weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do 19.08.2019 r.
3. Termin głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego:
a. głosowanie internetowe od 02.09.2019 r. do 08.09.2019 r.
b. głosowanie tradycyjne od 13.09.2019 r. do 15.09.2019 r.
4. Termin ogłoszenia wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego:
do 20 września 2019 r.

źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English