AAA
Powołano nowego Zastępcę Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Piatek, 31 maja 2019r. (godz. 23:24)

Decyzją Prezydenta Miasta Marka Materka na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych powołana zostanie Aneta Nasternak, dotychczas odpowiedzialna m.in. za proces rewitalizacji Starachowic.

fot. źródło: UM w Starachowicach

- Na stanowisko Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych powołuję osobę, która doskonale wywiązywała się z zadań realizowanych w Urzędzie Miejskim. Aneta Nasternak odpowiadała między innymi za opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Gminy Starachowice" - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Koordynuje także realizację projektu "Starachowice Od Nowa" w ramach programu Modelowa Rewitalizacja Miast. Jest osobą, która sumiennie i z ogromnym zaangażowaniem wykonuje swoją pracę. Często reprezentowała nasze Miasto w rozmowach z Ministerstwami i Komisją Europejską. Praca Anety Nasternak była wielokrotnie zauważana i doceniana przez przedstawicieli tych instytucji. Jestem przekonany, że równie mocno zaangażuje się w pracę na nowym odcinku jako Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych.


Aneta Nasternak pracuje w Urzędzie Miejskim od sierpnia 2015 r., w lutym 2016 r. objęła stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji. Jest współautorką oraz koordynatorką projektu "Starachowice OD nowa" współfinansowanego w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jest także współautorką strategicznych dokumentów gminy tj. "Delimitacja Obszaru Rewitalizacji w Starachowicach", "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025" oraz Strategia Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018 - 2027.

W latach 2017 - 2018 współpracowała jako ekspert z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu pn. "Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich" współfinansowanego ze środków Programu Polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przed podjęciem pracy w samorządzie, od 2010 r. działała w kieleckich organizacjach pozarządowych, gdzie była odpowiedzialna za koordynację projektów ponadnarodowych, pełniła funkcję coacha dla organizacji pozarządowych (w tym dla 2 organizacji ze Starachowic), oraz specjalizowała się w tworzeniu i inicjowaniu strategicznych partnerstw pomiędzy instytucjami rynku pracy, szkołami, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami na rzecz realizacji projektów.

Flagowymi projektami, w których uczestniczyła Pani Aneta były wielomilionowe projekty ponadnarodowe w partnerstwie z instytucjami z Danii i Wielkiej Brytanii związane ze szkolnictwem zawodowym oraz projekty skierowane do organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego oraz śląskiego, w tym tworzenie Inkubatorów oraz sieci współpracy ngo.
W 2014 roku była przedstawicielką woj. świętokrzyskiego w Krajowym Panelu Ekspertów w ramach projektu III sektor dla Polski, a w woj. świętokrzyskim była Sekretarzem Regionalnego Panelu Ekspertów. W 2014 r. Współorganizowała Forum Inicjatyw Pozarządowych woj. świętokrzyskiego.
Obecnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia "Rozprawy o Europie" w ramach którego współpracuje m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Polsce.
Doktorantka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, włada językiem angielskim.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English