AAA
Kolejna promesa dla Starachowic
Poniedzialek, 03 czerwca 2019r. (godz. 14:50)

Gmina Starachowice otrzymała 15 768, 00 zł dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych".

fot. źródło: UM w Starachowicach

Promesę z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, odebrał Prezydent Miasta Marek Materek. Dotacja dotyczy realizacji programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach. Program obejmuje pomocą, w formie usług opiekuńczych, 8 środowisk spełniających wymagania wyżej wymienionego programu. Są to osoby do 75 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Agencja Reklamy Marecki.name

Usługi te będą świadczone od 03.06.2019 r. do 31.12.2019 r. Program jest uzupełnieniem przez MOPS usług opiekuńczych świadczonych przez 28 opiekunek sprawujących opiekę nad średnio 200 podopiecznymi rocznie.

źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English