AAA
Gmina pozyskała brakujące pieniądze na remont jazu wodnego
Sroda, 26 czerwca 2019r. (godz. 16:23)

Gmina Starachowice pozyskała brakujące fundusze na remont jazu wodnego na zbiorniku Lubianka. Pieniądze pochodzą z dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz z gminnego budżetu.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Starachowiccy radni, podczas poniedziałkowej sesji, zabezpieczyli w budżecie miasta dodatkowe fundusze, w wysokości 114 tys. zł, zwiększając do kwoty 614 tys. zł, wkład własny Gminy Starachowice na remont jazu wodnego na zbiorniku Lubianka. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2 163 000 zł.


Ogłoszony na wybór wykonawcy przetarg zweryfikował te koszty, bowiem złożona oferta przekroczyła zabezpieczone fundusze o 400 tysięcy złotych. Prezydent Miasta Marek Materek zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z prośbą o zwiększenie przyznanego dofinansowana o kwotę 301 tys zł. do wysokości 2 464 000 zł. Wzrost dotacji wiąże się z koniecznością zwiększenia funduszy własnych, zabezpieczonych w gminnym budżecie na ten cel, co też zrobiono przyjmując stosowną uchwałę.

- Mamy dodatkowe środki. Jaz wodny na Lubiance do remontu - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Po otwarciu ofert w przetargu na remont jazu wodnego brakowało nam ponad 400 tys. zł do wybrania oferty. Dzięki dodatkowym środkom przekazanym przez MSWiA za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i środkom własnym z budżetu gminy możemy wybrać wykonawcę. Umowę na wykonanie prac podpiszę w tym tygodniu. Dzięki temu w 2020 roku będziemy mogli korzystać także z kąpieliska na zbiorniku Lubianka. Przypomnę, że wodę w zbiorniku spuściły poprzednie władze powiatu. Gmina odpowiedzialność za jaz przejęła około dwa miesiące temu. Od tego momentu można mnie rozliczać z działań w tej sprawie. Za to co robiły osoby odpowiedzialne za jaz wcześniej nie odpowiadam. Mówię o tym celowo, ponieważ nadal słyszę zarzuty kierowane pod moim adresem w tej sprawie. Dziękuję moim współpracownikom za bardzo sprawne działanie w tej sprawie.

Otwarcie ofert w przetargu ogłoszonym na "Roboty remontowe związane z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji na zbiorniku LUBIANKA w Starachowicach" miało miejsce 4 czerwca. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: konsorcjum firm: lider konsorcjum: "Enerko Energy" Sp. z o. o. z Kielc, partner konsorcjum: Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy "AG - POL", Dariusz Kruszyński ze Starachowic.

Remont jazu wodnego to wstępny etap do zagospodarowanie otoczenia zbiornika, które musi być wykonane do końca 2023 roku.
Gmina Starachowice zabiega o pozyskanie dodatkowych środków unijnych na ten cel, w kwocie ponad 20 mln zł. Fundusze, które dotychczas Gmina uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego nie wystarczą, aby zabezpieczyć finansowo realizację inwestycji po cenach, które obecnie są na rynku usług budowlanych. Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English