AAA
Program Szkolny Klub Sportowy w naszych szkołach
Sobota, 28 stycznia 2017r. (godz. 15:31)

Siedem starachowickich szkół zakwalifikowało się do pierwszej edycji nowego programu "Szkolny Klub Sportowy" realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2017 roku. W tym gronie znalazły się cztery szkoły podstawowe oraz trzy gimnazja.

fot. źródło: UM w Starachowicach

"Szkolny Klub Sportowy" to nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program "Szkolny Klub Sportowy" jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ministerialny program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.


Na czym polega program "Szkolny Klub Sportowy"

- Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej od 15 lutego do 23 czerwca 2017 roku i jesiennej od września do grudnia systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Nauczyciele realizujący program otrzymują wynagrodzenie za każdą jednostkę ćwiczebną.
- Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników, np. grupa A - uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych; lub np. dla gimnazjum grupa B - uczniowie klas 1-3 gimnazjum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp.
- W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie dwie grupy. W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy) - to najważniejsze wytyczne ministerialnego programu.

14 grup w 7 szkołach

W województwie świętokrzyskim do programu zostało zakwalifikowanych łącznie aż 458 grup ćwiczebnych. W tym gronie znalazło się 14 grup zgłoszonych przez siedem starachowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Takie grupy powstaną w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. W każdej z tych szkół powstaną po dwie grupy ćwiczebne.

Świętokrzyska edycja ministerialnego programu ma objąć szkoleniem ponad 8 tysięcy uczniów. Organizatorzy planują, iż w tym gronie znajdzie się prawie 4400 chłopców oraz około 3700 dziewcząt.

W starachowickich grupach program realizowany będzie przez 255 dzieci. W 14-stu grupach ćwiczebnych znajdzie się miejsce dla 136 chłopców oraz 119 dziewcząt. Najliczniejsze grupy mają powstać w Szkole Podstawowej nr 11 (dwie grupy po 25 osób).

Operatorem wojewódzkim programu jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, który już 14 lutego będzie organizatorem specjalnego szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie odbędzie się w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach na realizację tego zadania otrzymał ministerialne dofinansowanie w wysokości nieco ponad 1,3 mln złotych z puli około 42,5 mln złotych przeznaczonych na ten program ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA