AAA
Ciąg dalszy inwestycji przy ulicy Zakładowej
Sroda, 12 lipca 2017r. (godz. 15:12)

Prezydent Miasta Marek Materek na konferencji prasowej spotkał się z przedstawicielami mediów przy ulicy Zakładowej w Starachowicach. Na konferencji obecni byli również: Radny Rady Miejskiej - Włodzimierz Orkisz, pan Tadeusz Zieliński oraz Pani Dorota Wieczorkiewicz - osoby, które zgłosiły wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego. Konferencja prasowa związana była z nową inwestycją w ramach Budżetu Obywatelskiego przy ulicy Zakładowej w Starachowicach pn.: ''Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - etap II, w zakresie zagospodarowania terenu przyległego przy ul. Zakładowej w Starachowicach''.

fot. Z Lotu Myszki
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach

W ramach inwestycji zagospodarowano teren przyległy do placu zabaw. Prace polegały na budowie i odtworzeniu chodników, utwardzeniu terenu i wykonaniu jego oświetlenia poprzez: realizację robót ziemnych, rozbiórkowych i odtworzeniowych, wykonanie drogi manewrowej i chodników z betonowej kostki brukowej, utwardzenie terenu płytami ażurowymi, realizację robót elektromontażowych, robót remontowych przy altance śmietnikowej, urządzenie zieleńców i wykonanie prac porządkowych. Kwota brutto inwestycji: 209.371,77 zł.


Agencja Reklamy Marecki.name

Dziękuję panu Włodzimierzowi Orkiszowi Radnemu Rady Miejskiej za zaangażowanie i za to, że popierał ten projekt, aby uzyskał on akceptację oraz dziękuję wnioskodawcom tego zadania pani Dorocie Wieczorkiewicz i panu Tadeuszowi Zielińskiemu, za to że po raz kolejny złożyli wniosek do Budżetu Obywatelskiego - powiedział Prezydent Marek Materek.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English