AAA
Nowoczesne pomoce dydaktyczne dla szkół
Czwartek, 17 maja 2018r. (godz. 16:39)

Trzy starachowickie szkoły podstawowe znalazły się na liście szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".

Kuratorium Oświaty w Kielcach opublikowało listę szkół, które został zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica". Na liście znalazły się trzy starachowickie szkoły podstawowe.


Nowoczesne pomoce dydaktyczne trafią do: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 12. W ramach programu planowany jest zakup interaktywnych monitorów dotykowych oraz zestawów tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym.

Maksymalna kwota wsparcia jaką może otrzymać jedna szkoła wynosi 14 tysięcy złotych. Wniosek Gminy Starachowice o przyznanie dotacji w kwocie 42 tysięcy złotych został pozytywnie rozpatrzony przez zespół powołany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Wkład własny Miasta do projektu wyniesie 10.500 złotych tj. 20 % kosztów zadania. Przekazanie środków planowane jest do końca czerwca 2018 roku.

Pozyskanie wsparcia byłoby niemożliwe, gdyby wcześniej starachowickie szkoły, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej nie uzyskały dostępu do szerokopasmowego internetu, gdyż posiadanie przez szkołę dostępu do internetu na poziomie 30 Mb/s jest warunkiem przystąpienia do Programu.

W roku ubiegłym wsparcie ramach Programu "Aktywna tablica" otrzymały również trzy szkoły z naszego miasta. Były to Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa nr 11.

Uzyskane wsparcie umożliwi coraz lepsze przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym i sprawi, że nauka z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych stanie się bardziej atrakcyjna.

Gmina Starachowice w 2019 roku - ostatnim roku realizacji Programu będzie wnioskować o wsparcie dla pozostałych szkół podstawowych.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English