AAA
Chcą nieść pomoc potrzebującym [ZDJĘCIA]
Sobota, 26 stycznia 2013r. (godz. 20:36)

Od 12 do 23 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych brali udział w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP. Byli to głównie młodzi druhowie, którzy ukończyli 18 lat i chcą uczestniczyć w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

fot. KP PSP Starachowice

W tym roku blisko 60 słuchaczy kursu uczestniczyło w zajęciach z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, profilaktyki pożarowej, taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, parametrów sprzętu technicznego, środków gaśniczych i łączności. Zajęcia praktyczne prowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy na co dzień biorą udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Wykładowcami byli również przedstawiciele współdziałających z nami: Policji i Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice. Naczelnik Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach nauczył druhów podstawowych zagadnień kierowania ruchem drogowym, natomiast Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice podstaw udzielania pierwszej pomocy.


Nowością podczas kursu było szkolenie w komorze dymowej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Strażacy mieli okazję sprawdzić się w trudnych warunkach, które są zbliżone do pracy w rzeczywistych działaniach w zadymionych pomieszczeniach. Szkolenie rozpoczęte było próbami wysiłkowymi, których zaliczenie dawało możliwość wejścia do komory dymowej. Tam strażacy musieli przeciskać się przez wąskie przejścia, chodzić w ciemnościach, przy dużym zadymieniu, obciążeni sprzętem i oddychając powietrzem z butli.

Pod koniec marca strażacy będą musieli zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją powołaną przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu jest jednym z podstawowych wymogów, jakie stawiane są druhom OSP, którzy chcą brać udział w akcjach ratowniczych.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

REKLAMA