AAA
Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach doczeka się modernizacji?
Poniedzialek, 04 kwietnia 2016r. (godz. 10:23)

Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy, przebudowy i remontu obiektów Strzelnicy w Starachowicach".

W dniu 31 marca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym. Wpłynęły 2 oferty z kwotami: 179.580 zł i 180 810 zł. Komisja przystąpiła do badania ofert. Środki przeznaczone na realizację zamówienia w budżecie wynoszą: 89 910 zł. W celu rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy z wybranym wykonawcą dokumentacji konieczne jest uzupełnienie środków na sesji Rady Miejskiej.


Dokumentacja projektowa będzie obejmowała kompleksowy remont budynków znajdujących się na terenie Strzelnicy wraz z rozbudową - połączeniem poprzez wykonanie łącznika między budynkami strzelnicy pistoletowej i strzelnicy karabinowej, a także roboty związane ze specyfiką obiektu.

Projektowane obiekty Strzelnicy muszą umożliwiać organizację i przeprowadzenie szkoleń i treningów kadry wojewódzkiej, narodowej oraz zawodów objętych regulaminami ISSF (Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego) oraz PZSS (Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego).

Gmina dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego zamierza się ubiegać o dofinansowanie:
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu" w obszarze: baza sportowa polskich związków sportowych służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej
oraz
• z RPO WŚ na lata 2014-2020 oś 7 Sprawne usługi publiczne 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategi terytorialnej dla określonych obszarów po ogłoszeniu konkursu.źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA