AAA
Rozpoczęto modernizację obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach
Czwartek, 16 listopada 2017r. (godz. 14:46)

Dziś rano Gmina Starachowice przekazała plac budowy inwestorowi, firmie Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal-Bud" z Kielc, która wykona "Modernizację obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach".

Wartość inwestycji wynosi 5 mln złotych, uzyskane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie, w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017 wynosi 1 mln 500 tys. zł.


W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2018 - 2019 kwotę 5 mln. 600 tys zł. w tym wysokość dofinansowania wynosi 1 mln. 500 tys. zł.

Ponadto Gmina Starachowice otrzyma z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu o łącznej wartości ok. 500 tys. zł.

Dodatkowo we wrześniu br. Gmina Starachowice złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 mln. 400 tys. zł. Czekamy na rozstrzygnięcie.

Planowany termin zakończenia inwestycji 31.07.2019r.

Celem projektu jest rozwój bazy obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach służący potrzebom polskiego sportu wyczynowego poprzez: modernizację i zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Strzelnica w Starachowicach jest jedynym obiektem w środkowo-wschodniej Polsce, gdzie możliwe jest rozgrywanie wszystkich konkurencji przewidzianych przepisami Międzynarodowej Unii Strzeleckiej i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Zaplanowana modernizacja obiektu ma na celu przystosowanie go do obecnie obowiązujących norm w UE. Umożliwienie organizacji i przeprowadzenia na wysokim poziomie szkoleń i treningów kadry wojewódzkiej, narodowej oraz zawodów objętych regulaminami i przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).

Główny zakres zamówienia obejmuje zadania:
Zadanie 1) Rozbudowa i przebudowa budowli sportowej "A i B" wraz z zadaszeniem między budowlą "A i B" a budynkiem "C".
Zadanie 2) Rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej ,,C"
Zadanie 3) Zagospodarowanie terenu (w tym: zewnętrzne instalacje wodno - kanalizacyjne i oświetlenie).

Zakres całościowych planowanych działań obejmuje:

Zadanie 1) Rozbudowa i przebudowa budowli sportowej "A i B" wraz z zadaszeniem między budowlą "A i B" a budynkiem "C". Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę budowli, strzelnicy sportowej "A" na długości 25m oraz strzelnicy sportowej "B" na długości 50 m. Przewiduje się także rozbudowę budowli "A" celem połączenia jej z budowlą "B", rozbudowę kulochwytu głównego, wykonanie pasa technicznego na przedpolu budowli, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej, wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem nad projektowaną częścią budowli oraz częścią przedpola, wymianę pokrycia nad istniejącymi budowlami "A i B" zgodnie z projektem architektonicznym. Dla budowli "A i B" zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2) Rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej "C". Zakres prac obejmuje rozbudowę hali o pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej zgodnie z projektem architektonicznym.

Zadanie 3) Zagospodarowanie terenu (w tym: zewnętrzne instalacje wodno - kanalizacyjne)
Zakres działań w ramach zadania obejmuje m.in.:
- 12 miejsc do parkowania jako miejsca rotacyjne (w tym 1 wyłącznie dla os. niepełnosprawnych),
- utwardzenie kostką betonową dojść i dojazdów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- zewnętrzna instalacja sanitarna i wodociągowa,
- oświetlenie zewnętrzne terenu,
- podwyższenie i wzmocnienie nasypów przy osiach strzeleckich,
- wykonanie dodatkowej przesłony na przedpolu budowli "A i B."


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA