AAA
Starachowicki Park Miejski zyska nowy wygląd
Piatek, 29 lipca 2016r. (godz. 15:12)

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Parku Miejskim, prezydent Marek Materek poinformował, iż projekt Gminy Starachowice, która aplikowała do konkursu ogłoszonego przez Marszałka województwa świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.06.2016r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do II etapu konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalnego Programu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

fot. Wirtualne Starachowice
fot. Wirtualne Starachowice
fot. Wirtualne Starachowice
fot. Wirtualne Starachowice

- Dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego, będziemy mogli kompleksowo zagospodarować teren Parku Miejskiego, który usytuowany jest w samym środku miasta, a którego powierzchnia to ok. 10ha - mówi Prezydent Materek.


Całość inwestycji opiewać ma na 2 949 000 zł. Wsparcie jakie uzyskała Gmina wynosi 60% wartości całego projektu, tj. 1 626 000 zł. Projekt będzie realizowany od pierwszego kwartału roku 2016, do pierwszego kwartału roku 2018. W ramach projektu w parku zostanie zagospodarowany m.in. ciek wodny poprzez wykonanie oczek wodnych, wykonane zostaną nowe nasadzenia, pergole, mała architektura, czyli ławki, kosze na śmieci, miejsca z przeznaczeniem pod punkty gastronomiczne oraz toalety.

- Otrzymujemy ogromne wsparcie, bez którego nie bylibyśmy w stanie samodzielnie zrealizować tej inwestycji, za co w tym miejscu serdecznie dziękuję panu Marszałkowi - dodaje prezydent Marek Materek.

- Bardzo cieszę się z tego, że możemy dziś asygnować swoimi podpisami umowę na ten projekt. Projekt jeden z czterech, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.5 i tym samym załapał się do ścisłej czołówki w województwie. - mówi marszałek województwa Adam Jarubas.

- Chronimy przyrodę, udostępniamy ją dla mieszkańców i zwiedzających, bo myślę, że tak atrakcyjne miejsce będzie dobrą ofertą nie tylko dla mieszkańców Starachowic, ale również dla osób, które będą chciały wypocząć, czy uczestniczyć w przedsięwzięciach z zakresu edukacji ekologicznej - dodaje Marszałek.

Gmina Starachowice wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich planuje ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji dotyczącej zagospodarowania Parku Miejskiego zgodnie z wytycznymi określonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

REKLAMA