AAA
Blisko 100 tysięcy złotych na pomoc seniorom dla Starachowic
Niedziela, 07 maja 2017r. (godz. 17:01)

Gmina Starachowice otrzymała najwyższą w regionie i jedną z najwyższych w kraju dotację na realizację polityki senioralnej i prowadzenie Domu Dziennego Senior + "Manhattan". Dotacje przyznało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację Programu "Senior+" na lata 2015-2020. Kwota przyznanej dotacji to 99 630 złotych.

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski

- Kolejne środki zewnętrzne trafią do Gminy Starachowice. Po środkach na dzieci i młodzież, czas na seniorów. Zdobyliśmy najwyższą w regionie i jedną z najwyższych w kraju dotację na prowadzenie Domu Seniora Manhattan. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów było jedną z moich deklaracji wyborczych. Dotrzymałem słowa i równo rok od wyborów dom zaczął działać pełną parą. Stworzyliśmy w galerii Skałka prawdziwe Centrum Seniora. Dom Dziennego Pobytu, Klub Seniora, Siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku, siedziba Rady Seniorów, punkt wyrabiania Starachowickiej Karty Seniora 60+ to wszystko w centralnym punkcie miasta.


Program na realizację którego Gmina Starachowice otrzymała blisko 100 tys. zł. polega na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu Senior + "Manhattan" w roku 2017. Obecnie w placówce opiekę znalazło 35 seniorów, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwe jest zwiększenie limitu miejsc o kolejnych 5.

W Domu Seniora, dzięki ministerialnym funduszom, osoby starsze mają zapewnioną dzienną opiekę, gorący posiłek, integrację, warunki do rozwijania zainteresowań i spędzania wolnego czasu, opiekę pielęgniarską oraz rehabilitacyjną, gimnastykę, zajęcia artystyczne w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Przy Domu Senior+, mieszczą się: Starachowicka Rada Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora "Manhattan", a także gabinet psychologa świadczącego bezpłatne usługi dla mieszkańców Starachowic. Zgodnie z założeniami Dzienny Domu Senior + jest miejscem kształtowania się i aktywizowania społeczności seniorów, narzędziem do zagospodarowania ich energii, doświadczenia i wartości na rzecz lokalnej społeczności.

Dom oferuje działania takie jak: kinezyterapia i fizjoterapia, gimnastyka lecznicza, zajęcia sportowe, aktywizujące fizycznie (w tym gry i zabawy sportowo-rekreacyjne: petanque-boules, nordic-walking, badminton, zajęcia na basenie i siłowni plenerowej), zajęcia terapeutyczne: terapia grupowa i indywidualna, muzykoterapia (śpiewanie recytacja i specjalistyczne ćwiczenia oddechowe), relaksacja muzyczna, zajęcia manualne, zajęcia dodatkowe: w tym spotkania z ciekawymi ludźmi, naukę języka angielskiego dla seniorów, wycieczki krajoznawcze, spotkania okolicznościowe, wsparcie socjalne: 2 posiłki (drugie śniadanie, obiad), opieka pielęgniarska, prysznic/pralnia.

Dom Senior + "Manhattan" jest wzorcem do kształtowania polityki senioralnej w Gminie Starachowice na kolejne lata.

Osoby starsze zainteresowane skorzystaniem z oferty Dziennego Domu Seniora + proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 668-216-211 lub osobisty w siedzibie Domu Seniora w Galerii SKAŁKA przy al. Armii Krajowej 28 (I p.)


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA