AAA
Weź udział w projekcie "Nowe szanse zatrudnienia"
Sroda, 12 lutego 2014r. (godz. 00:16)

Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Nowe szanse zatrudnienia" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

fot. Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza

Jesteś mieszkańcem/ką powiatu skarżyskiego, koneckiego lub starachowickiego, który/a:

- utracił/a pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy


- jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy
- jest zagrożony/a zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Wykorzystaj szansę, weź udział w projekcie.

W RAMACH PROJEKTU POMOŻEMY CI:

ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POPRZEZ UDZIELENIE:

- DOTACJI W WYSOKOŚCI DO 40 000 ZŁ
- WSPARCIA POMOSTOWEGO W KWOCIE 1 600 ZŁ MIESIĘCZNIE PRZEZ PIERWSZYCH 6 M-CY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA NA KOLEJNE 6 M-CY)
- WSPARCIA SZKOLENIOWO DORADCZEGO

UZYSKAĆ NOWE KWALIFIKACJE LUB DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE POPRZEZ:

- WSPARCIE DORADCZE
- ODBYCIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO
- SKIEROWANIE NA STAŻ ( DO 6 MIESIĘCY)

Zapewniamy stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Termin składania dokumentów w biurach Projektu od dnia 25.02.2014 r. do 11.03.2014 r.

Szczegółowych informacji udzielają biura projektu:

Starachowice
ul. Partyzantów 1a
poniedziałek - piątek
w godz. 9.00-13.00
tel: 518-174-512

Skarżysko-Kamienna
ul. Fałata 18
poniedziałek - piątek
w godz. 8.00-16.00
tel: 511-305-912 lub 798-213-944

Końskie - Modliszewice
ul. Piotrowska 30
poniedziałek - piątek
w godz. 10.00-14.00
tel: 881-591-174

Kontakt e-mailowy: nsz@pakd.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.nsz.pakd.pl oraz www.staszic.skar.pl

Źródło: Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza

REKLAMA