AAA
ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"
Poniedzialek, 11 sierpnia 2014r. (godz. 12:21)

Jeśli jesteś osobą w wieku 18-24 lata i jednocześnie nie pracujesz,

fot. Młodzieżowe Centrum Kariery Iłża

nie uczysz się, nie posiadasz kwalifikacji zawodowych lub posiadasz kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz nie posiadasz doświadczenia zawodowego ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"


Realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu.

W ramach projektu OHP zapewnia:

*szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące),
* sześciomiesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),
* szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców np. z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B. Wszystkie szkolenia są bezpłatne,
* wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
* indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
* trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.),
* poradnictwo zawodowe,
* nauka aktywnego poszukiwania pracy,
* pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
* pomoc w podjęciu szkolenia zawodowego, stażu, a także pracy poza miejscem stałego zamieszkania.

Wszyscy uczestnicy programu będą mogli korzystać z dodatkowego wsparcia
w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.
W tych miejscach możesz uzyskać informacje i zgłosić chęć udziału.
Nie zwlekaj -nabór trwa!

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Radomiu
ul. J. I. Kraszewskiego 1/7
tel: (48) 362-25-01
e-mail: ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iłży
ul. Garbarska 5,
tel: (48) 615-22-13
e-mail: mck.ilza@mazowiecka.ohp.pl

Źródło: Młodzieżowe Centrum Kariery Iłża

REKLAMA