AAA
Spotkanie samorządowców powiatu starachowickiego
Poniedzialek, 29 czerwca 2015r. (godz. 21:55)

Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski wspólnie z Wicestarostą Starachowickim Panią Agatą Wojtyszek i Członkami Zarządu Panią Beatą Stąpor i Panią Lidią Dziura spotkali się w Starostwie Powiatowym w Starachowicach z Zastępcami Prezydenta Starachowic Panią Ewą Skiba i Panem Jerzym Miśkiewiczem, Burmistrzem Miasta i Gminy Wąchock Panem Jarosławem Samelą, Wójtem Gminy Brody Panią Marzeną Bernat, Wójtem Gminy Pawłów Panem Markiem Wojtasem i Zastępcą Wójta Gminy Mirzec Panem Dariuszem Stachowiczem. W spotkaniu uczestniczyli też Sekretarz Gminy Brody Jan Kosiela, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach Pani Małgorzata Urban i Pan Piotr Babicki przedstawiciel Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A.

Podczas spotkania poruszone zostały sprawy z zakresu bieżącej współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, a samorządami gmin. Jednym z pierwszych tematów omówionych podczas spotkania był Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla gimnazjów w powiecie starachowickim. Istotę systemu, nad przygotowaniem którego prace trwały dwa lata, przedstawiła uczestnikom spotkania Dyrektor CKP Pani Małgorzata Urban. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma objąć ogół działań podejmowanych przez poszczególne gimnazja z terenu powiatu w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego oraz kształtowania postaw opartych na kulturze pracy. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej nauczycieli w ramach rocznego planu działania i ma być włączony do statutu szkoły. Harmonogram pracy z zakresu WSDZ ma mieć charakter otwarty i może być modyfikowany w zależności od specyfiki placówki. WSDZ został przygotowany przez nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów współpracujących z Międzyszkolnym Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKP w Starachowicach, przy udziale i akceptacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Powiatowego Urzędu Pracy i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A. Współpraca i wymiana doświadczeń wszystkich środowisk koncentrujących się wokół edukacji, poradnictwa zawodowego i rynku pracy pozwoli przygotować gimnazjalistów i ich rodziców do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji co, do dalszego kształcenia i kariery zawodowej. Zaplanowane długofalowe działania mają stanowić pierwszy krok w likwidacji barier pomiędzy szkołą a rynkiem pracy, budować przekonanie i akceptację dla konieczności kształcenia ustawicznego.


Podczas spotkania omówione zostały też sprawy związane z funkcjonowaniem Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, planem prac Zespołu ds. Lustracji Obiektów Zabytkowych i realizacji inwestycji drogowych.


źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

REKLAMA