AAA
Wyłoniono zwycięzców XXXIII Turnieju Wiedzy o Starachowicach
Czwartek, 11 maja 2017r. (godz. 10:47)

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic już po raz trzydziesty trzeci zorganizowało Turniej Wiedzy o Starachowicach.

fot. Towarzystwo Przyjaciół Starachowic
fot. Towarzystwo Przyjaciół
Starachowic
fot. Towarzystwo Przyjaciół
Starachowic

Celem turnieju było budzenie zainteresowania historią i teraźniejszością miasta, postaciami osób zasłużonych dla naszej społeczności oraz lokalnym środowiskiem geograficzno-przyrodniczym. Ze względu na przypadającą w roku bieżącym 80. rocznicę utworzenia COP, Turniej dedykowany był historii i teraźniejszości starachowickiego przemysłu. Turniej odbył się na 3 etapach - szkolnym (3-7 kwietnia), miejskim (21 kwietnia- szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, 24 kwietnia - gimnazja) oraz finałowym (27 kwietnia), w 3 kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne). Chęć udziału zgłosiło 11 szkół. Dla zwycięzców przewidziano nagrody i upominki.


Finaliści XXXIII Turnieju Wiedzy o Starachowicach:
Szkoły Podstawowe:
I miejsce - Bartosz Kołacz SP nr 10
II miejsce - Oliwia Dynia SP nr 10
III miejsce - Izabela Gąsior SP nr 9
IV miejsce - Dominik Telec SP nr 10
V miejsce - Daria Zaborska Sp nr 9

Gimnazja:
I miejsce - Angelika Kita Gimnazjum nr 4
II miejsce - Mikołaja Operacz Gimnazjum nr 3
III miejsce - Dawid Duraziński Gimnazjum nr 4
IV miejsce - Piotr Minda Gimnazjum nr 2
V miejsce - Julia Kania Gimnazjum nr 4

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Jakub Walczak III LO w Starachowicach
II miejsce - Tomasz Niedziałek I LO w Starachowicach
III miejsce - Adrianna Ranos III Lo w Starachowicach ; Piotr Hilgert II LO w Starachowicach
IV miejsce - Wojciech Więckiewicz - Technikum nr 2 w Starachowicach

Organizatorzy składają podziękowania dla sponsorów, którymi byli:

-Miasto Starachowice,
-Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach,
-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach,
- Starostwo Powiatowe w Starachowicach,
- Autobox Innovations sp. z o.o. sp. k., ul. 1 Maja 12,
- "VITA" Centrum Zdrowia, ul. dr. Borkowskiego 1,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Wanacja", ul. Żytnia 33,
- "Euro-Kabel" sp. z o.o., ul. Kościelna 98,
- "Starimex" sp. z o.o., ul. Ostrowiecka 5,
- pan Andrzej Wiśniewski.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English