AAA
Zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki w sezonie zimowym
Sroda, 25 pazdziernika 2017r. (godz. 08:25)

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach informuje, iż w sezonie zimowym tj. od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. ulegają zmianie godziny zwiedzania.

Zwiedzanie Muzeum w/w okresie odbywa się w następujących godzinach:

8.00 - 15.00 (od wtorku do piątku)


11.00 - 13.00 (sobota, niedziela)

W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.

Wejścia odbywają się o pełnych godzinach od ulicy Piłsudskiego 95. Zwiedzanie Muzeum możliwe jest tylko z przewodnikiem.

Grupy powyżej 25 osób proszone są o wcześniejszą rezerwację.

Czas zwiedzania to 1 godzina.

W ramach zwiedzania Muzeum w sezonie zimowym oferujemy Państwu: zwiedzanie zabytkowego Wielkiego Pieca z 1899 roku oraz wystawy paleontologicznej.

Zwiedzanie możliwe jest w innych godzinach po uprzednim ustaleniu telefonicznym ( 41 275-40-83, 783-730-094) lub za pomocą poczty elektronicznej (mpt@ekomuzeum.pl)

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w następujące dni:

1 stycznia
6 stycznia
Wielkanoc (sobota, niedziela, poniedziałek)
1 listopada
11 listopada
24 - 26 grudniaCeny Biletów:

Bilet normalny: 8 zł/os.
Bilet ulgowy: 5 zł/os.
Opłata za lekcję muzealną: 4 zł/osoby
Opłata za przygotowanie ogniska (za grupę ok. 25 os.): 50 zł., w połączeniu ze zwiedzaniem lub lekcją muzealną: 30 zł.
Opłata za sesję fotograficzną: 100 zł.

Ceny biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:
bilet normalny -4 zł./os.
bilet ulgowy - 2 zł./os.
dzieci do 4 lat - bezpłatnie.
opłata za lekcje muzealną - 1 zł./os.

Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

Ceny biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Świętokrzyskiej Karty Seniora:

Bilet ulgowy na zwiedzanie Muzeum 5,00 zł. Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości,

Bilet w cenie 2,00 zł./ os. uprawniający do udziału w warsztatach muzealnych/ zajęciach edukacyjnych, dostępny dla grup powyżej 10 osób. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach: 09:00 - 14:00,

Możliwość przygotowania ogniska lub grilla dla grupy osób. Koszt: 30,00 zł. (za grupę do 25 os.). Kwota nie obejmuje poczęstunku. ( Ognisko organizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Muzeum lub w weekend za zgodą Dyrektora Muzeum),

50 % zniżki na zakup biletów uprawniających do uczestnictwa w imprezach kulturalnych odbywających się w Muzeum (koncerty). Daty poszczególnych wydarzeń umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Muzeum,

50 % zniżki na zakup biletów uprawniających do zwiedzania płatnych wystaw czasowych. Daty trwania poszczególnych wystaw umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Muzeum.

Do korzystania z uprawnień wynikających ze Świętokrzyskiej Karty Seniora uprawniona jest każda osoba zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 60 lat lub więcej. Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z karty jest ważny dowód osobisty.

Dodatkowa możliwość zakupu biletu łączonego do Muzeum oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku:

Bilet normalny: 13 zł/os.
Bilet ulgowy: 9 zł./os.
Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Muzeum Przyrody i Techniki oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku. Bilet jest ważny bezterminowo.

Bilety ulgowe przysługują:

- dzieciom powyżej 4 roku życia, młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia
- emerytom i rencistom
- przewodnikom zrzeszonym w PTTK lub POT
- Honorowym Dawcom Krwi (pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok)
- działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym

Bilety darmowe przysługują:

- dzieciom do lat 4
- opiekunom grup zorganizowanych (powyżej 15 osób)
- muzealnikom

Posiadanie uprawnień do biletu ulgowego lub darmowego stwierdza się na podstawie stosownych legitymacji bądź dokumentów tożsamości.


źródło: MPiT w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English