AAA
36 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój czytelnictwa w Starachowicach
Sroda, 21 marca 2018r. (godz. 09:55)

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, Gmina Starachowice otrzyma 36 tysięcy złotych wsparcia na rozwój i promowanie czytelnictwa wśród starachowickiej młodzieży.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Wieloletni program ma na celu: poprawę stanu czytelnictwa w Polsce, wzmocnienie roli bibliotek szkolnych m.in. poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.


Dzięki pozytywnej ocenie jaką otrzymał wniosek złożony przez Gminę Starachowice, do bibliotek Szkół Podstawowych nr 1, 11 i 13 trafią nowości wydawnicze. Otrzymana dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny Gminy wyniesie 20% tj. 9 tys. zł. Jest to maksymalna wysokość wsparcia, gdyż nie może ono przekroczyć kwoty 12 tys. zł. dla jednej szkoły.

W roku ubiegłym nasze Miasto otrzymało z programu środki w wysokości 12 tys. zł. Zakupione zostały książki do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 9 co znacznie zwiększyło i uatrakcyjniło posiadany przez nią księgozbiór.

W kolejnych latach realizacji programu Gmina Starachowice aplikować będzie o środki na zakup nowości wydawniczych dla pozostałych szkół podstawowych.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English