AAA
Żelazne Korzenie 2019
Sroda, 03 kwietnia 2019r. (godz. 08:16)

Kto mógł służyć w rzymskich legionach? Jak wyglądały: życie i praca starożytnych hutników żelaza w Górach Świętokrzyskich? Kim byli ludzie zamieszkujący ziemie polskie 2000 lat temu? Jakimi rzemiosłami trudnili się dawni mieszkańcy naszego kraju? Jaki los mógł spotkać niewolnika w starożytnym Rzymie? Czy plemiona barbarzyńskie zamieszkujące ziemie polskie przyczyniły się do upadku Rzymskiego Imperium? Na te pytania i szereg innych spróbujemy odpowiedzieć w czasie "Żelaznych Korzeni" w roku 2019 i już dzisiaj zapraszamy serdecznie do udziału w naszej propozycji "wycieczki w przeszłość" w formie warsztatów archeologicznych.

fot. źródło: MPiT w Starachowicach

Zapraszamy do udziału w warsztatach archeologicznych na terenie "ARCHEOPARKU" w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach w dniach 16 i 17 maja 2019 roku.


"Żelazne Korzenie" mają za zadanie przybliżyć możliwie kompletną wiedzę o umiejętnościach technicznych i życiu codziennym ludności zamieszkującej dolinę rzeki Kamiennej w okresie wpływów rzymskich. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne przeznaczone głównie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników). W czasie dotychczasowych edycji imprezy gościliśmy również grupy młodszych dzieci w wieku przedszkolnym, klasy zerowe, ale także studentów i dorosłych entuzjastów antyku.

Zajęcia odbywają się w postaci trzygodzinnych sesji, po dwie dziennie.
Cykl przedpołudniowy odbywał się będzie w godzinach: 9.00−12.00,
natomiast popołudniowy w godzinach: 12.00−15.00.
Wstęp opłacony zostaje poprzez nabycie biletu do Muzeum Przyrody i Techniki.
Rezerwacja biletów, którą prowadzi Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, odbywa się telefonicznie - tel. 41 275 40 83


źródło: MPiT w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English