AAA
Ruszył elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie
Wtorek, 16 maja 2017r. (godz. 14:25)

W poniedziałek (15 maja br.) ruszył elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Starachowicach. Uczniowie mają czas do 21 czerwca br. na podjęcie decyzji w sprawie wyboru szkoły oraz złożenie wniosków. Maksymalnie mogą zaznaczyć trzy szkoły, za to dowolną liczbę oddziałów.

fot. źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uczniowie ostatnich klas gimnazjów mogą składać wnioski do liceów ogólnokształcących, techników oraz całkiem nowych zawodówek - branżowych szkół I stopnia. Każdy uczeń może wybrać trzy szkoły, a w nich wskazać dowolną liczbę klas, w których chciałby się uczyć. Na pierwszym miejscu musi wpisać szkołę i klasę, w której najbardziej chcą się uczyć. Jeśli starczy im punktów, tam właśnie zostaną przyjęci. Jeśli nie, trafią do szkoły II albo III wyboru. A oto terminy, o których muszą pamiętać.


Kalendarium naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Starachowickim

15 maja
- rusza elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Starachowickim. Uczniowie będą musieli się zalogować na stronie internetowej: www.swietokrzyskie.edu.com.pl (Ci, którzy uczą się w gimnazjach, przekazujących dane do systemu rekrutacji elektronicznej, otrzymają login i hasło do swojego konta osobistego. Ci, których placówki danych tych nie przekazują, będą musieli sami sobie założyć konto).
Do 21 czerwca godz. 15.00 - uczniowie muszą podjąć decyzję w sprawie wyboru szkoły. Wydrukowany i podpisany przez rodzica bądź opiekuna prawnego wniosek muszą złożyć w szkole, której oddział wybrali jako pierwszy czyli szkole I wyboru.
Ważne! Uczniowie mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Powinni ustalić także kolejność oddziałów, w jakiej chcieliby się dostać.
Do 27 czerwca, godz. 15.00
- uczniowie muszą ponownie zalogować się do systemu po otrzymaniu świadectwa oraz zweryfikować poprawność danych wprowadzonych przez ich gimnazjum macierzyste (Ci, których szkoły nie wprowadzają danych do systemu, muszą samodzielnie wprowadzić do formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego i informacje o szczególnych osiągnięciach).
Ważne! Do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć w tym czasie kopię świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Od lipca 2017 - uczniowie będą mogli sprawdzić, do której szkoły zostali zakwalifikowani.
Do 11 lipca, godz. 15.00 - młodzież musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której została zakwalifikowała, dostarczyć do niej oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Radzimy, aby nie czekać z formalnościami do ostatniej chwili.


źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

REKLAMA