AAA
Nowa sieć szkół w powiecie przyjęta
Poniedzialek, 20 lutego 2017r. (godz. 09:14)

Radni powiatu starachowickiego przyjęli na sesji nowe rozwiązania dla sieci szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych. Zmiany wymusza wprowadzana od 1 września 2017 roku reforma oświaty. Rewolucji ani w systemie szkolnictwa specjalnego, ani ponadgimnazjalnego nie będzie.

fot. źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach
fot. źródło: Starostwo Powiatowe
w Starachowicach
fot. źródło: Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

1 września 2017 r. rusza reforma oświaty. Jak będzie wyglądać sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych w naszym powiecie? Określa to bardzo dokładnie uchwała Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Starachowickiego, jaka została przyjęta przez Radę Powiatu 15 lutego. W miejsce 6 - klasowych pojawią się 8-klasowe podstawówki, stopniowo wygaszane będą gimnazja, a branżowe szkoły pierwszego stopnia zastąpią zawodówki. Zmiany dotyczą na razie dwóch placówek - Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, w którego strukturach znajdowała się zasadnicza szkoła zawodowa oraz Specjalnego Ośrodka Specjalno - Wychowawczego, gdzie znajduje się szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne. Od 1 września 2017 r. w ramach SOSW funkcjonować będzie:


- 8-letnia Szkoła Specjalna, obejmująca strukturę organizacyjną część klas 6-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej
- Gimnazjum Specjalne - pozostawione do stopniowego wygaszenia. Z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowana zostanie klasa pierwsza, a w latach następnych kolejne. Dniem zakończenia działalności tej szkoły będzie 31 sierpnia 2019 r.
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna (dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa)
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (dotychczasowa Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 natomiast:
- Branżowa Szkoła I Stopnia (dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1)
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (bez zmian)
- Sportowe Liceum Ogólnokształcące (bez zmian).
W przypadku pozostałych placówek nic się zmieni, a przynajmniej na razie. Od 1 września 2019 r. 3 -letnie licea zastąpią 4 -letnie licea ogólnokształcące, a 4 -letnich techników - ich 5-letnie odpowiedniki.
W ramach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach funkcjonować będą od 1 września 2019 r:
- 5-letnie Technikum
- Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
- Policealna Szkoła Medyczna im. Janusza Korczaka

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2:
- 5 -letnie Technikum nr 2
- Szkoła Policealna

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych nr3:
- 3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
- 4 -letnie Liceum Ogólnokształcące
- 4 -letnie Sportowe Liceum Ogólnokształcące

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego:
- 8 -letnia Szkoła Podstawowa Specjalna
- 3 -letnia Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
- 3 -letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Nie zmienią się natomiast siedziby szkół. Przyjęta w środę, 15 lutego uchwała ma charakter intencyjny. Stanowi podstawę do zasięgnięcia opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Opinia tego pierwszego będzie dla Rady wiążąca.


źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

REKLAMA