AAA
Zatwierdzono nową sieć szkół w Starachowicach
Poniedzialek, 30 stycznia 2017r. (godz. 10:24)

Radni Rady Miejskiej w Starachowicach przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zdecydowano, że dotychczasowa sieć 8 szkół podstawowych zostanie utrzymana, natomiast stopniowo wygaszane będą funkcjonujące w mieście cztery gimnazja.

Projekt docelowej sieci szkół podstawowych jak i zasady ich funkcjonowania w okresie przejściowym czyli od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. był szeroko omawiany na forum miejskim. Prezydent Miasta Marek Materek organizował konsultacje na których omawiano sposób wdrażania reformy edukacji w Starachowicach. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta, Starostwa Powiatowego, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele oświatowych organizacji związkowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Każdy mógł wyrazić swoją opinię i zgłaszać wnioski. Prezydenci wielokrotnie spotykali się również z nauczycielami, dyrektorami szkół, radami rodziców na ich wniosek.


Osiem szkół podstawowych w mieście zostanie utrzymanych natomiast w kwestii gimnazjów zaproponowano, aby w okresie przejściowym gimnazja funkcjonowały jako szkoły samodzielne.
Pozwoli to, jak w przypadku szkół podstawowych, wszystkim uczniom kontynuować naukę w tym samym budynku aż do momentu ukończenia gimnazjów. O zastosowanie takiego rozwiązania postulowali rodzice gimnazjalistów podczas prowadzonych konsultacji.
Biorąc pod uwagę bazę lokalową szkół, jak wynika z uzasadnienia uchwały, średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych wyniesie ok. 19 uczniów. Taka sieć szkół pozwoli uniknąć dwuzmianowości. Dokonano niewielkich korekt w obwodach szkół mających na celu skrócenie drogi ucznia do szkoły obwodowej. Do 1999 r. wszystkie szkoły funkcjonowały jako 8 letnie szkoły podstawowe. Z analizy demograficznej wynika, że liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach I szkoły podstawowej spadnie w ciągu najbliższych siedmiu lat o 22 % (z 456 do 357). Plusem zaproponowanego rozwiązania jest wykorzystanie istniejących obiektów oświatowych bez konieczności ich rozbudowy (poza ewentualną dobudową szatni w SP nr 1).
Stan techniczny budynków w których będą funkcjonować ośmioletnie szkoły podstawowe jest bardzo dobry. Większość z nich została poddana termomodernizacji i poza bieżącymi remontami nie będą wymagały dużych nakładów finansowych. Proponowana sieć szkół podstawowych zapewnia, że wszyscy uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych będą kontynuować naukę w tym samym miejscu.

Za przyjęciem nowej sieci szkół w mieście głosowało 19 radnych, jedna radna z Klubu Spółdzielczości Mieszkaniowej nie wzięła udziału w głosowaniu.

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA