AAA
I Starachowicki Dzień Seniora
Czwartek, 22 pazdziernika 2015r. (godz. 08:57)

I Starachowicki Dzień Seniora oraz I Konferencja Senioralna odbyły się 16 października w naszym mieście. W obchodach uczestniczyło około 130 seniorów z terenu Starachowic. Uczestnicy tych wydarzeń to aktywni seniorzy, osoby imponujące, pomimo upływającego czasu, ogromną ciekawością świata, chęcią zdobywania nowej wiedzy i poznawania nowych przyjaciół.

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski

Na obchody starachowickiego święta seniorów składało się kilka wydarzeń. I Starachowicki Spacer Seniorów z kijkami Nording Walking. Marsz Kolorowych Kapeluszy.


Symboliczne przekazanie klucza do bram miasta przez Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka.

I Konferencja Senioralna w Starachowicach współorganizowana przez Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Renaty Janik, składająca się z kilku paneli tematycznych tj.: skuteczna obrona przed oszustami. Senior na drodze. Internet zagrożenia i nadzieje. Kompedium prawne dla Seniora o tematyce ochrony osób starszych przed nieuczciwymi praktykami. Codzienna gimnastyka i zegar życia wolniej tyka. Starość nie musi być smutna - radość życia 60+.

Uczestnicy tych wydarzeń to aktywni seniorzy, osoby imponujące, pomimo upływającego czasu, ogromną ciekawością świata, chęcią zdobywania nowej wiedzy i poznawania nowych przyjaciół.

Obchody święta zakończył wieczorek taneczny dla seniorów, który odbył się w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Podczas konferencji senioralnej oraz wieczorku tanecznego był serwowany poczęstunek dla seniorów. Oprawę muzyczną wieczoru przygotował Pan Maciej Bidziński ze Spółdzielni Mieszkaniowej.źródło: Urząd Miejski w Starachowicach

REKLAMA