AAA
XXVI Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. S. Ratusińskiego
Czwartek, 22 pazdziernika 2015r. (godz. 09:56)

25 października 2015 (niedziela) o godzinie 19.00 zapraszamy na wyjątkowy koncert"Dona nobis pacem" - Chóry Śpiewającej Polski w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II. Koncert odbędzie się w Kościele p.w. Wszystkich Świętych (ul. Świętej Barbary).

Akademia Chóralna to projekt stanowiący platformę rozwoju polskiej chóralistyki, począwszy od chórów szkół podstawowych, przez młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną i akademicką, po przygotowanie młodzieży muzycznie kształconej do śpiewu w zespołach zawodowych.


Agencja Reklamy Marecki.name

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu Śpiewająca Polska i projektu Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, a także obserwacja chóralistyki w różnych częściach Europy, pozwoliły na stworzenie projektu stanowiącego wypełnienie luki edukacyjnej w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym, a także będącego wsparciem w kształceniu dyrygentów.

Celem nadrzędnym projektu Akademia Chóralna jest rozpowszechnienie śpiewu jako dobra bezdyskusyjnego poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów od szkoły podstawowej do zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to nasza misja. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zmieniającym się w zależności od wieku - różne przecież są potrzeby dzieci, dorosłych, amatorów, zawodowych śpiewaków. A że właśnie śpiew zespołowy jest najlepszą formą obecności śpiewu w życiu, dającą korzyści artystyczne, jak i psychologiczne oraz społeczne - to właśnie chóry są sposobem na realizację naszej misji.
Projekt zakłada wsparcie zarówno dla nowo powstających zespołów i początkujących dyrygentów, jak też daje możliwość rozwoju osobom doświadczonym, chcącym stale podnosić swój poziom artystyczny.
Na całość projektu składają się m.in. działania wchodzące w skład macierzystych projektów Śpiewająca Polska i Polski Narodowy Chór Młodzieżowy oraz działania łączące i uzupełniające te projekty.

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska jest elementem projektu Akademia Chóralna, którego celem jest stworzenie wzorcowej platformy rozwoju chóralistyki w całym kraju. Pomysłodawcą i realizatorem Akademii Chóralnej jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządów lokalnych. Program Śpiewająca Polska wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną i merytoryczną nad chórami i kierującymi nimi pedagogami.

W tegorocznej edycji programu Śpiewająca Polska województwo świętokrzyskie reprezentuje
9 chórów działających w regionie Starachowice, w tym 3 chóry objęte tzw. opieką merytoryczną.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English