AAA
Podsumowanie działalności strażaków w 2014 roku
Poniedzialek, 16 lutego 2015r. (godz. 19:59)

13 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach odbyło się podsumowanie działalności strażaków w roku 2014.

Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach - bryg. Marek Kaczmarczyk przywitał zaproszonych gości wśród których znaleźli się Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Krzysztof Lipiec, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Pruś, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Grzegorz Ryski, Starosta Starachowicki - Dariusz Dąbrowski, Wicestarosta - Agata Wojtyszek, Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek, Wójt Gminy Brody - Marzena Bernat, Wójt Gminy Mirzec - Bogusław Nowak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wąchock - Sebastian Staniszewski, Komendant Policji - Sławomir Sędybył, Kierownik Oddziału ŚCRMiTS - Jarosław Chrobot, przedstawiciele Lasów Państwowych, służb współdziałających, instytucji oraz osoby wspierające działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.


Komendant Powiatowy szczegółowo przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań profilaktycznych, omówił statystykę zdarzeń wraz z przykładami najtrudniejszych akcji z 2014 roku oraz zaprezentował działalność KP PSP Starachowice w zakresie współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Na koniec dziękując władzom samorządowym, instytucjom i sponsorom za wsparcie finansowe prosił o dalszą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu.

Miłym punktem uroczystego podsumowania było wręczenie przez Starostę Dariusza Dąbrowskiego specjalnego sprzętu, a przez Panią Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki czeku na 1000 zł. na realizację spotu profilaktycznego dotyczącego zaprzestania wypalania traw na nieużytkach.

W kolejnej części spotkania głos zabierali zaproszeni goście, którzy wypowiedzieli wiele ciepłych słów skierowanych do strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ostatnim punktem narady rocznej było zdanie i przejęcie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach. St. str. Ilona Świrta odczytała dwa stosowne rozkazy personalne Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Po blisko 30 latach bryg. Robert Włodarczyk odszedł ze służby w Państwowej Straży Pożarnej. Z Komendą Powiatową PSP w Starachowicach związany był od trzech lat. W swoim krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim za współpracę i podkreślił, że cieszy się z tego, że dane mu było nosić ten mundur. Zawsze starał się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, w szczególności biorąc wielokrotnie udział w często skomplikowanych akcjach ratowniczo - gaśniczych. Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach - st. bryg. Grzegorz Ryski przypomniał o ogromnych zasługach bryg. Włodarczyka w tworzenie i nadzór nad Specjalistyczną Grupą Wysokościową w Kielcach.

Na Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach awansował dotychczasowy Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP - bryg. Tadeusz Kępa. Z tutejszą Komendą związany jest od ukończenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w roku 1992. Przez cały dotychczasowy okres służby związany był z bezpośrednimi działaniami ratowniczo - gaśniczymi.

źródło: KP PSP w Starachowicach

REKLAMA