AAA
Ocenili działalność Muzeum w 2013 roku
Sroda, 02 kwietnia 2014r. (godz. 22:48)

Wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski oraz członek Zarządu Powiatu Cezary Berak uczestniczyli w obradach Rady Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach.Głównymi punktami obrad było przedstawienie sprawozdania rocznego z działalności Muzeum, w tym sprawozdania finansowego i ocena działalności Muzeum Przyrody i Techniki za 2013 oraz akceptacja planu działalności Muzeum na rok 2014 wraz z planem finansowym.

fot. Powiat Starachowice
fot. Powiat Starachowice
fot. Powiat Starachowice
fot. Powiat Starachowice

Rada Muzeum jest organem działającym przy muzeach sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa.


Rada, zgodnie z ustawą o muzeach ocenia działalność muzeum na podstawie przedłożonego sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora muzeum plan działalności.

Źródło: Powiat Starachowice

Dołącz do nas na Facebooku!

REKLAMA