AAA
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego już powołana
Czwartek, 21 maja 2015r. (godz. 08:51)

Prezydent Miasta Marek Materek powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Starachowicka Rada została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 212/2015 z dnia 19 maja 2015 roku.

W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach, przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Starachowice do realizacji zadań określonych w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

W skład Rady wchodzi 8 osób, w tym dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach, dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Starachowice oraz czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Kadencja Rady trwa dwa lata, a jej członkowie wykonują swoje funkcje społecznie.


źródło: Urząd Miejski w Starachowicach

REKLAMA