AAA
Starachowice w projekcie "Młodzież ma wpływ" [ZDJĘCIA]
Wtorek, 28 maja 2013r. (godz. 22:31)

Z ramienia Fundacji Civis Polonus nasze miasto zostało zaproszone do udziału w projekcie ,, Młodzież ma wpływ". Szkolenie inauguracyjne odbyło się w dn. 17-19 maja br. w Centrum Konferencyjnym Falenty pod Warszawą. Starachowice wraz z sześcioma innymi gminami z terenu całego kraju przez rok będą pracować w celu wypracowania, wdrożenia i upowszechniania modelu uczestnictwa młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji na terenie szkoły i społeczności lokalnych.

Nastepna wiadomosc:
ť Cyfryzacja w bibliotece

Poprzednia wiadomosc:
ť Festyn rodzinny [ZDJĘCIA]

Ideą projektu jest wsparcie nauczycieli i władz lokalnych w tworzeniu możliwości praktykowania aktywności obywatelskiej przez młodych ludzi. Młodzi mieszkańcy, którzy posiadają umiejętności podejmowania działań oddolnych, wyrażania swoich opinii o lokalnych sprawach publicznych, nie są obojętni na problemy lokalne, stanowią ważny kapitał społeczny dla rozwoju gminy.


Projekt polega na zaktywizowaniu na terenie gminy Samorządów Uczniowskich oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Projekt zakłada konkretnie działania, które muszą zostać zrealizowane na mocy porozumienia podpisanego przez gminę.

Nasze miasto podczas spotkania organizacyjnego reprezentowała Młodzieżowa Rada Miasta, przedstawiciel Urzędu Miasta oraz opiekunowie Samorządów Uczniowskich starachowickich Szkół. Podczas spotkania mieli okazję porozmawiać o swoich obawach i potrzebach względem projektu oraz o konkretnych działaniach, które niebawem zostaną zrealizowane.

Każda z gmin otrzymała materiały oraz pomoce dydaktyczne z których może korzystać, podczas rocznej pracy nad doskonaleniem aktywności obywatelskiej młodzieży. Ponadto gminom zapewniony został nadzór profesjonalnego trenera, który bacznie będzie obserwował pracę grup roboczych.

Anna Jaros

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

REKLAMA