AAA
Uchwalili budżet na 2014 [VIDEO]
Niedziela, 19 stycznia 2014r. (godz. 23:01)

W piątek, 10 stycznia odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej w Starachowicach. Podczas obrad radni uchwalili budżet miasta Starachowice na 2014 rok.

Projekt budżetu na rok 2014 przedstawiła radnym Skarbnik Miasta Halina Piwnik. Dokument zakłada dochody na poziomie 135 752 399,68 zł, a wydatki w kwocie 131 638 481,20 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości 4 113 918,48 zł.


Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej, Komisje stałe RM przedstawiły swoje opinie projektu budżetu, które pomimo niewielkich zastrzeżeń były pozytywne.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej postawili kilka uwag, m.in. zaplanowaną w kwocie 5,5 mln złotych dotację dla miejskiego przewoźnika i nie uwzględnienie dopłat do odprowadzania ścieków.

Członkowie Komisji Gospodarczej zwrócili uwagę na sferę gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, rozwoju, architektury i planowania oraz funduszy unijnych oraz niewielką ilość zaplanowanych do realizacji inwestycji jednorocznych i wieloletnich.

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu pozytywnie ocenili budżet, podkreślając jednocześnie zaplanowanie niewystarczających środków na działalność placówek kulturalnych podległych gminie oraz wskazali na potrzebę podwyższenia wynagrodzeń na dla pracowników Urzędu Miejskiego a także gminnych instytucji kultury, MCRiW oraz szkół, w miarę pojawiających się wolnych środków w budżecie.

Stanowisko Komisji było w tym zakresie spójne z wnioskiem Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Gminy Starachowice, który postulował podwyżkę wyrównawczą wynagrodzeń o 6% brutto.

Do opinii i wniosków komisji odniósł się zastępca prezydenta miasta -Sylwester Kwiecień. Ostatecznie, w głosowaniu, projekt budżetu poparło 15 radnych, 5 radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się od głosu. Trzech radnych nie uczestniczyło w głosowaniu.

Źródło: www.starachowice.eu

Dołącz do nas na Facebooku!

REKLAMA