AAA
Naprzeciw potrzebom Amazonek
Sroda, 18 wrzesnia 2019r. (godz. 11:33)

Dyrekcja Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom amazonek w zakresie rehabilitacji. W tym celu przygotowuje kompleksową terapię dedykowaną kobietom po amputacji piersi, która będzie realizowana w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w oparciu o istniejący kontrakt z NFZ.

fot. źródło: PZOZ StarachowicePonad to w trosce o komfort psychiczny pacjentek oraz zachowanie intymności wydzielono dwa pomieszczenia przeznaczone tylko i wyłącznie do zabiegów i ćwiczeń usprawniających dla kobiet po mastektomii. Zapisy na rehabilitację dedykowaną amazonkom ruszyły


w poniedziałek 16 września br.

Mastektomia, jako radykalny zabieg stosowany w zaawansowanym stadium raka piersi niesie ze sobą nie tylko negatywne doznania psychiczne, ale i skutki fizyczne. Może powodować zanik mięśni, zmniejszenie wydolności oddychania i układu krążenia, obrzęk limfatyczny, zrosty i blizny, ograniczenie ruchomości w okolicach klatki piersiowej i stawów kończyny górnej oraz zaburzenia symetrii ciała. Powikłania wymagają podjęcia właściwego leczenia w postaci rehabilitacji prowadzonej przez odpowiednio przeszkolonych i doświadczonych fizjoterapeutów. Co ważne, ćwiczenia można rozpocząć już kilka dni po zabiegu, a po zagojeniu ran pooperacyjnych należy je zintensyfikować w celu jak najszybszego powrotu do sprawności.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej uruchamia w tym zakresie kompleksową fizyczną terapię udrożnieniową obejmującą manualny drenaż limfatyczny, kompresję, gimnastykę udrażniającą i pielęgnację skóry. Wśród oferowanych zabiegów są masaże, kąpiel wirowa
i kinezyterapia przeciwobrzękowa zwiększająca zakres ruchomości w stawie barkowym,
a także ogólnousprawniąjąca i oddechowa. Zajęcia obejmują również edukację pacjenta, naukę automasażu i pomoc w adaptacji do nowych warunków życia.

Zapisy prowadzone są od dnia 16 września br. w Rejestracji Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (II p. nad Medycznym Laboratorium Diagnostycznym) - wyłącznie osobiście. Podstawę zapisu stanowi skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej uwzględniające w rozpoznaniu wykonany zabieg mastektomii.

Warto podkreślić, że osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą przyjmowane bez kolejki, a osoby bez orzeczenia w możliwie najkrótszym terminie.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem (41) 273 92 23.


źródło: PZOZ

REKLAMA