AAA
Starachowice coraz wyżej w rankingu "Wspólnoty"
Sroda, 25 wrzesnia 2019r. (godz. 08:57)

Starachowice pną się w górę w prestiżowym rankingu liderów inwestycji samorządowych opublikowanym przez pismo "Wspólnota". - Cieszę się, że nasze starania znajdują odzwierciedlenie w ogólnopolskich rankingach - mówi Prezydent Miasta Marek Materek.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Ranking "Wspólnoty" jest opracowaniem przygotowanym przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień danych ze wszystkich samorządów, dotyczących sprawozdań finansowych JST, danych GUS i ankiet "Wspólnoty". Pod uwagę brane są średnie wydatki inwestycyjne samorządów z ostatnich trzech lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tegoroczny ranking bazuje na danych budżetowych z lat 2016-2018.


Wydatki inwestycyjne pokazują, ile pieniędzy dane miasto przeznacza na realizację inwestycji takich jak: budowa i remonty dróg, remonty i doposażenie placówek oświatowych i innych. W Starachowicach w minionych latach wydatki te znacząco wzrosły, co pokazuje, że miasto prężnie się rozwija i realizuje inwestycje, na które środki skutecznie pozyskuje z budżetów rządowych i unijnych.

- Bardzo cieszę się, że Gmina Starachowice zajęła tak wysoką pozycję w wymienionym rankingu. Wydatki przypadające na jednego mieszkańca naszego miasta wynoszą 550 złotych - mówi Prezydent Miasta Marek Materek - W porównaniu do miast z tzw. Trójmiasta nad Kamienną czyli Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska Kamiennej mamy dwukrotnie większe wydatki majątkowe. Podziękowania kieruję do pracowników urzędu, z którymi współpracuję i którzy dążą do tego, aby Starachowice się prężnie rozwijały. Na efekty pracy w samorządzie czeka się długo. Mija kilka lat służby dla Miasta i efekty zaczynają być widoczne, a dopiero zaczynamy realizację dużych projektów, które przez ostatnie lata przygotowywaliśmy.

W minionych dniach Starachowice otrzymały dotację w wysokości 20 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na termomodernizację placówek użyteczności publicznej. Realizacja tej inwestycji dobiega końca ponieważ Gmina na jej wykonanie zaciągnęła kredyt, który zostanie spłacony dzięki przyznanej dotacji.

- Po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego przygotowałem wniosek do radnych Rady Miejskiej o przesunięcie środków z dotacji, którą pozyskaliśmy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, na spłatę kredytu - mówi prezydent - Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, radni będą głosować nad uchwałą w tej sprawie.

Prezydent Marek Materek podsumowując sytuację finansową Gminy Starachowice za ostatnie 5 lat zwrócił uwagę na wartość zrealizowanych inwestycji, która wynosi 150 mln zł.

- Zadłużenie Gminy Starachowice przez ostatnich 5 lat, od roku 2014 - kiedy objąłem funkcję prezydenta miasta, zmieniło się nieznacznie w stosunku do skali inwestycji realizowanych na terenie naszego miasta - mówi prezydent - Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku, wynosiło 43 581 953 zł natomiast przewidywane na koniec 2019 roku zadłużenie to 46 953 t 630 zł. Wydatki inwestycyjne Gminy, które w tym okresie ponieśliśmy przekroczyły kwotę 150 mln zł - jest to jest skala inwestycji, które Gmina Starachowice realizowała w tym okresie na kwotę ponad 150 mln zł. Natomiast zadłużenie w tym okresie wzrosło o ponad 3 mln zł. Jest to bardzo drobna suma w porównaniu do inwestycji, które zostały wykonane w tym czasie.

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA