AAA
Powstało nowe Stowarzyszenie "Projekt: Starachowice"
Czwartek, 06 czerwca 2013r. (godz. 21:57)

Aktywni społecznicy powołali do życia nowe stowarzyszenie Projekt: Starachowice. Osoby, które już zmieniają najbliższe otoczenie na lepsze postanowiły się zrzeszyć by działać wspólnie. Działalność zaczęli z przytupem, poważną konferencją na temat budżetu obywatelskiego.

Członkowie Stowarzyszenia Projekt Starachowice
Członkowie Stowarzyszenia Projekt Starachowice

31 maja w Hotelu Europa odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Projekt: Starachowice. Tego dnia spotkało się ok. 30 osób, które w lokalnej społeczności dały się poznać jako zaangażowani obywatele. Część z nich to przedsiębiorcy, część to społecznicy ze Starachowic ale również Wąchocka, Pawłowa czy Mirca. Podczas spotkania zebrani omówili swoje pomysły na działalność stowarzyszenia, wymienili się poglądami na to w jaki sposób powinno się zmieniać otoczenie w naszym mieście i powiecie. Po dyskusji i omówieniu statutu Stowarzyszenia wybrano trzy osobowy zarząd. Prezesem został Marek Materek, zastępcą prezesa Anna Jaros (założycielka i b. przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta), w zarządzie znalazła się również Agnieszka Adamczyk (specjalistka ds. projektów współfinansowanych przez UE).


- Stowarzyszenie to połączenie młodości i doświadczenia. Cieszymy się, że tworzymy grupę osób, które mają pomysły i są chętne do działania. Stowarzyszenie jest otwarte na każdą aktywną osobę, która chce zmieniać najbliższe otoczenie. Będziemy działali na zasadzie projektów, każdy z nich ma mieć swojego koordynatora, który będzie za niego odpowiedzialny. Takie działanie uczy odpowiedzialności i powoduje, że trzeba się szczególnie starać by podejmowana inicjatywa zakończyła się sukcesem - mówi Anna Jaros

- Pomysłów w głowie nie brakuje, szkoda tylko, że doba trwa 24 godziny. Jednym z pierwszych projektów w które angażujemy Stowarzyszenie jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Starachowicach o co mocno zabiegamy. Chcemy żeby budżet obywatelski zyskał poparcie wszystkich radnych w Radzie Miasta. Dajemy okazję radnym do tego by porozumieli się ponad partyjnymi podziałami w słusznej sprawie. Chcemy zwiększyć możliwość współdecydowania mieszkańców o sprawach miasta. Temu właśnie służy budżet obywatelski - mówi Marek Materek

Działalność Stowarzyszenia już można śledzić na portalu społecznościowym facebook. Informacji należy szukać pod adresem www.facebook.com/ProjektStarachowice

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

REKLAMA