AAA
Punkt Informacyjny PGE w Starachowicach
Sroda, 09 listopada 2016r. (godz. 13:36)

Punkt Informacyjno - Kontaktowy PGE uruchomiony został w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Od 9 listopada w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, w godzinach od 9.00 do 15.00 pracownicy Polskiej Grupy Energetycznej będą pełnić dyżury w Biurze Obsługi Mieszkańca, znajdującym się na parterze w Urzędzie Miejskim.

fot. źródło:UM w Starachowicach
Nastepna wiadomosc:
ť Muzeum na święta

Poprzednia wiadomosc:
ť Pozytywny raport po kontroli NIK

- Z myślą o ułatwieniu mieszkańcom Starachowic dostępu do usług świadczonych przez PGE gmina nawiązała porozumienie w sprawie utworzenia w urzędzie punktu informacyjno - kontaktowego - poinformował Prezydent Miasta Marek Materek.


Agencja Reklamy Marecki.name

Pracownicy Polskiej Grupy Energetycznej dyżurujący w urzędzie będą udzielać informacji dotyczących m.in.: wyjaśnienia faktur, cenników, zasad rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej, aktualnych ofert, promocji, taryf, faktur rzeczywistych, prognozowanych, możliwości zmiany cyklu rozliczeniowego, sposobów przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, form płatności za energię, zasad zwrotu nadpłaty, zasad wstrzymania/wznowienia dostaw energii, zasad ratalnej spłaty należności, zasad zawierania, rozwiązywania i zmiany w umowie kompleksowej, stosownych grup taryfowych, możliwości zmiany taryfy oraz wykonania przyłączeń do sieci.
Przypomnijmy, że od sierpnia w drugi i w czwarty czwartek każdego miesiąca w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego funkcjonuje również Punkt Informacyjny PGNiG-e, w którym mieszkańcy mogą załatwić podstawowe sprawy związane z dostawami gazu.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English