AAA
Władze powiatu domagają się wstrzymania działalności Centrum Odzysku i Recyklingu
Czwartek, 01 grudnia 2016r. (godz. 13:12)

Rada Powiatu w Starachowicach domaga się od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach wstrzymania działalności Centrum Odzysku i Recyklingu przy ulicy Elaboracji w Wąchocku, podtrzymując tym stanowisko prezentowane przez Zarząd Powiatu w Starachowicach. Zasadność tych działań potwierdza trzeci już pożar, który wybuchł dziś z rana (1 grudnia) w jednym z budynków zakładu. W tej chwili trwa akcja gaśnicza.

fot. źródło: KP PSP w Starachowicach

Na sesji, która odbyła się w poniedziałek, 28 listopada radni przyjęli uchwałę w sprawie zagrożeń dla środowiska spowodowanych pożarami w Centrum Odzysku i Recyklingu w Wąchocku. Domagają się w niej od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach podjęcia działań niezbędnych dla zapobieżenia pogarszania stanu środowiska, powołując się przy tym na art.364 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Przepis ten umożliwia WIOŚ wydanie decyzji o wstrzymaniu działalności podmiotu korzystającego ze środowiska, jeśli owa działalność powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi. Wstrzymanie tej działalności winno nastąpić w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszania się tego stanu. I takich też kroków w stosunku do Centrum Odzysku i Recyklingu w Wąchocku oczekuje od świętokrzyskiego WIOŚ Rada Powiatu w Starachowicach.


Podobne opinie przedstawiła Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Ochrony Środowiska, Magda Gosk, do której zwróciły się władze z prośbą o interpretację przepisów.
"Jeżeli działalność prowadzona jest przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną, powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, zdaniem Departamentu, zasadne jest rozważenie konieczności wydania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska decyzji o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska".

W świetle wyników bada przeprowadzonych w miejscu pożarów, nie podlega dzisiaj dyskusji, że doszło do zagrożenia nie tylko środowiska, ale także ludzkiego zdrowia i życia. W przypadku niektórych substancji przekroczenia były ogromne, nawet czterdziestokrotne. Kontrole pracowników Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach wykazały natomiast, że 130 beczek, ujawnionych przez straż w trakcie pierwszego pożaru, są dzisiaj puste. W związku z pojawieniem się podejrzenia, że odpady zostały zutylizowane w sposób niezgodny z prawem, starosta Dariusz Dąbrowski zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na wyrządzeniu znacznej szkody w środowisku.
Zasadność tych działań potwierdza jeszcze bardziej dzisiejszy (1 grudnia) pożar w zakładzie. Od wczesnych godzin rannych płonie budynek, znajdujący się w lesie, który objęty był już pożarem podczas pierwszego zdarzenia (16 września). Na miejscu pracuje czternaście jednostek straży pożarnej. Póki co nie wiadomo jak długo potrwa akcja gaśnicza.


źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English