AAA
Partnerstwo na rzecz e-Geodezji
Poniedzialek, 17 lipca 2017r. (godz. 10:18)

W partnerstwie z Powiatem Skarżyskim oraz Koneckim, władze Powiatu Starachowickiego realizować chcą projekt "e- Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego", finansowany ze środków zewnętrznych w tym Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodę na przystąpienie Powiatu do uczestnictwa w projekcie w charakterze partnera wyraziła w poniedziałek, 10 lipca Rada Powiatu w Starachowicach.

fot. źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach
fot. źródło: Starostwo Powiatowe
w Starachowicach

Zgodę na przystąpienie do tego projektu Rada Powiatu w Starachowicach wyraziła już tak naprawdę ponad 2 lata temu, 30 kwietnia 2015 r. Wówczas mówiło się jednak o partnerstwie wszystkich powiatów ziemskich z naszego województwa z Powiatem Kieleckim, jako Liderem.


Cyfrowy zasób geodezyjny miał być realizowany z udziałem wkładu własnego na poziomie 15 %, a jego efektem miało być ujednolicenie i przekształcenie do postaci elektronicznej baz danych prowadzonych przez starostwo. Projekt zakładał modernizację ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych: obiektów topograficznych BDOT 500 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, a także archiwizację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Całkowity wkład własny w realizacji tego projektu miał nie przekraczać 800 tys. zł, a planowany okres realizacji zakładał lata 2015 - 2020. W ramach projektu opracowane zostało studium wykonalności. Niestety w grudniu zeszłego roku pojawiły się wątpliwości ze strony Lidera Projektu tj. Powiatu Kieleckiego dotyczące kwalifikowania wydatków tzn. czy projekt ma być realizowany w ramach wydatków majątkowych (jak mówiło się w założeniu) czy - jak wynikało z interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej - z wydatków bieżących, za czym opowiedział się również Związek Powiatów Polskich. Z tego też względu na Konwencie Starostów Województwa Świętokrzyskiego, 29 marca br. zdecydowano o samodzielnej realizacji projektu przez każdego z partnerów, w efekcie czego 7 czerwca br. rozwiązano porozumienie z 2015 r.
30 maja br. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach działania "Rozwój e- społeczeństwa" RPO, w które wpisuje się projekt "e - Geodezja". Można je składać do 28 sierpnia br. Z uwagi na możliwość otrzymania dodatkowych punktów przy realizacji projektów partnerskich, władze powiatu zdecydowały, że będą realizować projekt w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim jako Liderem Projektu oraz Powiatem Koneckim.
Zgodę na takie działanie wyraziła Rada Powiatu, na sesji która odbyła się w poniedziałek 10 lipca. Radni nie mieli wątpliwości, że jest to właściwy kierunek. Zobowiązali tylko Zarząd Powiatu do egzekwowania obowiązków od swoich partnerów, zwłaszcza od Lidera Projektu, co do którego oczekiwania są większe. Nie chcieli bowiem by doszło do sytuacji, że po dwóch latach od podpisania porozumienia, projekt nie będzie dalej realizowany.
Kontynuując prace zmierzające do jego przygotowania i realizacji opracowany został wzór uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia przez partnerów zgody na przystąpienie do uczestnictwa w projekcie oraz partycypacji w kosztach jego przygotowania oraz realizacji. Opracowanie koncepcji i studium wykonalności wymaga zabezpieczenia w budżecie Powiatu kwoty 8 tys. zł, natomiast całkowity udział własnych środków pieniężnych w realizacji projektu wyniesie maksymalnie 400 tys. zł.


źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

REKLAMA