AAA
Konsultacje w sprawie ograniczenia czasu sprzedaży alkoholu
Piatek, 02 lutego 2018r. (godz. 15:27)

W związku z podpisaniem przez Prezydenta zmian do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych, podczas których zapytamy starachowiczan, co sądzą na ten temat, zwłaszcza w kwestii ograniczenia czasu sprzedaży i liczby punktów sprzedających alkohol na terenie Starachowic.

Rada Miejska po wejściu w życie ustawy (30 dni po podpisaniu), w przeciągu pół roku musi uregulować te kwestie w drodze uchwały.


Agencja Reklamy Marecki.name

Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 12 lutego i potrwają przez 3 tygodnie.
W ramach konsultacji na spotkania z mieszkańcami planujemy zaprosić przedstawicieli :
Policji, Straży Miejskiej, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2018 r. w sali Olimpia o godz. 17.00
Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się poprzez wypełnienie ankiety internetowej, dostępnej również w wersji tradycyjnej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Ankieta będzie zawierać następujące pytania:

1. Czy jesteś za wprowadzeniem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży alkoholu na terenie Starachowic?
2. Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży alkoholu w godz. od 22.00 do 6.00 ?
3. Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży alkoholu od godz. 24.00 do godz.6.00?
4. Czy jesteś za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży alkoholu?

Stan obecny:
-Limity sprzedaży - 150, z tego wykorzystanych ok. 120
-Lokale gastronomiczne -40, z tego wykorzystanych ok.20
Sprzedaż nocna obecnie odbywa się w 8 stacjach benzynowych, 3 sklepach nocnych czynnych do godz. 24.00.źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English