Warning: getimagesize(images/news/17356.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /inc/funkcje.php on line 622

Warning: getimagesize(images/news/tn2_17357.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /inc/funkcje.php on line 657

Warning: getimagesize(images/news/tn2_17358.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /inc/funkcje.php on line 657

Warning: getimagesize(images/news/tn2_17359.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /inc/funkcje.php on line 657
Wirtualne Starachowice - www.wirtualnestarachowice.pl - Wiadomości - Uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
AAA
Uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
Sroda, 20 czerwca 2018r. (godz. 08:26)

Uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 połączone z wręczeniem nagród dla wyróżniających się uczniów odbyło się we wtorek 19 czerwca br. w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Marek Materek wraz ze swoim Zastępcą ds. Społecznych Jerzym Miśkiewiczem. Podczas spotkania pożegnano także przechodzące na emeryturę Krystynę Karkochę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Alfredę Kiełek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6. Uroczystość swoim występem uświetnili wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 14 w Starachowicach.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Podczas uroczystego spotkania Prezydent Miasta Marek Materek został wyróżniony Srebrną Odznaką Społecznego Towarzystwa Oświatowego, odznakę wręczył Sekretarz Generalny STO Andrzej Faracik.


Wśród uczniów gimnazjów zostali wyróżnieni:
1. GABRIELA AGATA RYBICKA - uczennica Gimnazjum nr 1.
Gabriela uzyskała średnią ocen 5,22. Jej średni wynik z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej egzaminu gimnazjalnego to 70%. Jest uczennicą klasy o profilu strzeleckim. Z sukcesami startuje w zawodach w tej dyscyplinie. Zdobyła m.in. I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich ZLOT ORLIKÓW, I miejsce w międzywojewódzkich zawodach internetowych: STRZELANIE W SIECI. Poza sportem interesuje się literaturą, matematyką, informatyką, a także przejawia zdolności w zakresie przedmiotów artystycznych i plastycznych. Gabriela to wzór sportowca, uczennicy i koleżanki.

2. JAKUB SZUKIEL - uczeń Gimnazjum nr 2.
Jakub na zakończenie III klasy uzyskał średnią ocen 5,33. Średni wynik Jakuba z trzech części egzaminu gimnazjalnego to aż 94%. Uczeń o szerokich zainteresowaniach w szczególności naukami matematyczno-przyrodniczymi. Brał udział w licznych konkursach przedmiotowych z matematyki i fizyki. Aktywnie zaangażowany w życie szkoły. Chętnie pomaga kolegom i koleżankom w nauce.

3. WIKTOR RYMARCZYK - uczeń Gimnazjum nr 4.
Uzyskał średnią ocen 5,33 a średni wynik z egzaminu to 90%. Wiktor to uczeń wszechstronnie uzdolniony - brał udział w wielu konkursach przedmiotowych. Finalista Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. Z sukcesami reprezentował szkołę w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Matematyka i ja w otaczającym świecie" i Ogólnopolskim Konkursie Łamigłowy. Finalista Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego "W świat z niemieckim". Pełnił funkcję chorążego Pocztu Sztandarowego. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Podczas nauki w tej placówce m.in. wygrał Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu. Społeczność szkolna mogła podziwiać jego talent podczas uroczystości szkolnych. Jest członkiem Kapeli Fundacji "Kukułeczka".

4. SZYMON TUZ - uczeń Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Szymon ukończył szkołę ze średnią ocen 5,7 oraz uzyskał średni wynik z egzaminu 97%. Jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym. Jest fanem matematyki, czytelnictwa i języka angielskiego ale lubi także pozostałe przedmioty. Odnosi liczne sukcesy w konkursach różnego szczebla. Laureat Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego i finalista Kuratoryjnego Konkursu z Informatyki, Matematyki i z Języka Polskiego. Zajął I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Łamigłowy. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej PIONIER 2017. Z sukcesami brał udział w konkursach ortograficznych i zawodach sportowych. Już jako drugoklasista był finalistą Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki, Języka Polskiego i Języka Angielskiego. Szymon jest znakomitym szachistą. Wyróżnia go wysoka kultura osobista.

Najlepszym uczniem w mieście w kategorii szkół gimnazjalnych został TOMASZ ZATORSKI- uczeń Gimnazjum nr 3.
Tomasz uzyskał średnią ocen 5,79, a jego średni wynik z egzaminu gimnazjalnego to 98%. Jako jedyny w województwie świętokrzyskim został laureatem trzech konkursów kuratoryjnych - Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki, Kuratoryjnego Konkursu z Fizyki i Kuratoryjnego Konkursu z Geografii. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego GEOPLANETA.
Z sukcesami uczestniczył w konkursie Wiedzy o Społeczeństwie. Tomasz ma również osiągnięcia sportowe. Grał w szkolnej drużynie w Finale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej. Reprezentował szkołę w zawodach lekkoatletycznych.

II. Prezydent Miasta wyróżnił również uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią podczas trzyletniej nauki w gimnazjum.
Wyróżnienia otrzymali:

1. MATEUSZ KOZDĘBA - uczeń Gimnazjum nr 1
Mateusz uzyskał średnią ocen z trzech lat nauki w gimnazjum w wysokości 5,45. Mocno angażuje się w życie szkoły. Bierze udział w akcjach charytatywnych oraz imprezach okolicznościowych na terenie szkoły. Ma wszechstronne zainteresowania - naukowe, artystyczne, w tym nietypowe -jak sztuka iluzji.

2. MICHAŁ LATAŁA - uczeń Gimnazjum nr 2.
Michał uzyskał średnią ocen z trzech lat nauki w gimnazjum 5,33. W trakcie nauki z sukcesami reprezentował szkołę w licznych konkursach zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia - konkurs historyczny "Metody walki Żołnierzy Niezłomnych", Turniej Wiedzy o Powiecie Starachowickim, Turniej Wiedzy "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym", Konkurs Twórczości Literackiej "Rodzino stań się tym, czym jesteś". Udziela się w szkolnym kole PCK.

3. PATRYCJA ZARYCHTA - uczennica Gimnazjum nr 3.
Średnia ocen Patrycji z trzech lat nauki to 5,72. Zdobywała nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej OLIMPUS, Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym GEOPLANETA, Konkursie OLIMPUS z matematyki, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Trybu Życia PCK. Zaangażowana w działalność teatru szkolnego "Henryczek". Reprezentowała szkołę w Poczcie Sztandarowym.

4. Aleksandra Kwiecień - uczennica Gimnazjum nr 4.
Uzyskała średnią ocen z trzech lat nauki 5,63. Już jako drugoklasistka została laureatką Kuratoryjnego Konkursu z Języka Polskiego oraz finalistką Kuratoryjnego Konkursu z Geografii. Laureatka powiatowego konkursu historycznego Droga do wolności. Ola to nie tylko laureatka konkursów, to także szkolna aktorka, lokalna dziennikarka, harcerka, wolontariuszka i wspaniała, zawsze uśmiechnięta koleżanka. Trudno było w szkole zrealizować jakieś przedsięwzięcie bez jej udziału. Brała udział w unijnym projekcie Erasmus+, realizowała projekt Szkoła Dialogu będąc jednym z organizatorów wycieczki po Starachowicach dla amerykańskich gości. Działa w Szkolnym Kole Wolontariatu, harcerstwie, pisze artykuły dla starachowickiego portalu internetowego Spotted Starachowice, była członkiem Szkolnego Koła Teatralnego. Ola jest członkiem szkolnej reprezentacji koszykówki i wraz ze swoją drużyną zajęła II miejsce w Finale Wojewódzkim w ramach Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

5. STANISŁAW SOKOŁOWSKI - uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Uzyskał średnią ocen z trzech lat nauki w wysokości 5,90. Jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym. W trakcie nauki w gimnazjum była laureatem Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego oraz finalistą Konkursów Kuratoryjnych z Geografii, Matematyki, Fizyki, Chemii i Informatyki. Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego PIONIER. Z powodzeniem brał udział w konkursach z języka angielskiego i niemieckiego, przyrodniczych różnego szczebla. Interesuje się również muzyką. Jest życzliwy i koleżeński.

III. Prezydent Miasta wyróżnił listami gratulacyjnymi i upominkami rzeczowymi laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

DOMINIKA NOWAK - uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Dominika jest laureatką Kuratoryjnego Konkursu z Języka Polskiego. Jest też finalistką matematycznego Ogólnopolskiego Konkursu Łamigłowy. O jej wszechstronnych zainteresowaniach świadczy również udział w konkursach plastycznych. Wzięła udział
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na "Najpiękniejszy Lizak" w Jaśle. Projektuje plakaty, zaproszenia, tworzy scenografie do spektakli. Miała szkolną wystawę swoich prac. Swój talent plastyczny doskonali w Państwowym Ognisku Plastycznym.

RAFAŁ MYSZKA - uczeń Szkoły Podstawowej nr 12.
Rafał uzyskał tytuł laureata Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki. W roku ubiegłym również był laureatem tego Konkursu, zdobywając najwyższą liczbę punktów. Interesuje się szczególnie matematyką, przyrodą i historią. Reprezentant szkoły w zawodach sportowych - w lekkoatletyce i pływaniu.

KATARZYNA STĘPIEŃ - uczennica Szkoły Podstawowej nr 9.
Katarzyna została laureatką Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki. Może się również pochwalić tytułem laureatki Kuratoryjnego Konkursu Humanistycznego, który zdobyła w ubiegłym roku szkolnym. Humanistyczne zdolności prezentowała w konkursach literackich i recytatorskich. Jest tegoroczną laureatką Konkursu Literackiego "Rodzino stań się tym, czym jesteś". Laureatka wielu konkursów plastycznych m.in. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Mały i Duży - prawa człowieka w świecie dziecka", Konkursie Plastycznym "Pejzaże Świętokrzyskie". Wraz z drużyną piłki koszykowej dziewcząt zdobywa laury dla swojej szkoły.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English