AAA
ZEC i MZK oficjalnie połączone
Piatek, 19 pazdziernika 2018r. (godz. 08:31)

W dniu 16.10.2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził połączenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.


Powyższa decyzja kończy proces, który został zapoczątkowany uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/1/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia Spółek polegającego na przejęciu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Starachowicach przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Starachowicach.

Celem połączenia było wyprowadzenie podmiotu wewnętrznego Gminy Starachowice, tj. Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. z tak zwanej trudnej sytuacji finansowej w rozumienie przepisów unijnych, a także zmniejszenie kosztów funkcjonowania spółki komunikacyjnej poprzez likwidację dublujących się stanowisk administracyjnych.

- W tym momencie prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej jest pan Marcin Pocheć. Po przekształceniach zaoszczędzimy dzięki temu połączeniu na administracji, na wynagrodzeniu zarządu, na wynagrodzeniu rady nadzorczej - mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Połączenie spółek otwiera nam drogę do skorzystania z ogromnej dotacji unijnej jaką pozyskaliśmy w tym roku m.in. na zakup nowych autobusów czy modernizacje placów przy dworcach Starachowice Dolne i Starachowice Wschodnie.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English