AAA
Zarząd Powiatu Starachowickiego robi bilans otwarcia
Piatek, 04 stycznia 2019r. (godz. 18:29)

Dziś tj. 4 stycznia 2019 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się konferencja prasowa podczas której Zarząd Powiatu Starachowickiego przedstawił bilans otwarcia, czyli sytuację ekonomiczną powiatu.

Podczas prezentacji Starosta Starachowicki Piotr Babicki wskazał jaki jest stan zadłużenia powiatu starachowickiego, które w ciągu ostatnich dwóch lat znacznie wzrosło. Ujmując to w liczbach w roku 2014 dług Powiatu wynosił ok. 23 miliony złotych i utrzymywał się na zbliżonym poziomie do roku 2016. Znaczny wzrost zadłużenia nastąpił w roku 2017 wynosząc około 30 mln złotych, a następnie ponad 34mln w roku 2018. Niestety jak podkreślał Starosta wraz ze wzrostem zadłużenia nie zwiększały się nakłady na inwestycje prowadzone przez Powiat.


Na początku kadencji nowego Zarządu Powiatu nieciekawie przedstawiała się także sytuacja finansowa w oświacie. Dziura budżetowa na dzień 22.11.2018 wynosiła aż 1 172 000 złotych. Sytuację udało się jednak opanować. Jak mówi Starosta - Podjęliśmy działania oszczędnościowe, w tym bardzo krótkim okresie czasu. Przy współpracy z dyrektorami jednostek podległych i dużej determinacji Pani Skarbnik udało się skutecznie ograniczyć wydatki i przy tym jeszcze zaoszczędzi ok. 400 tys. złotych, a funkcjonowanie naszych jednostek zostało zabezpieczone. -

Podczas konferencji Zarząd Powiatu przedstawił także wyzwania jakich realizacji chce podjąć się w najbliższym czasie. Na liście znalazły się: rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia, wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach, współpraca z samorządami w zakresie budowy obwodnicy północno-zachodniej Starachowic oraz obwodnicy Wąchocka, termomodernizacja szpitala oraz placówek edukacyjnych, optymalizacja kosztów funkcjonowania powiatu, poprawa jakości kształcenia, w tym rozwój kształcenia zawodowego, poprawa zakresu i jakości usług oraz rozwój Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zacieśnianie współpracy z gminami Powiatu Starachowickiego - wspólne oferty imprez.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English