AAA
Zielona metamorfoza w Starachowicach
Czwartek, 17 stycznia 2019r. (godz. 18:06)

Gmina Starachowice rozstrzygnęła przetarg ogłoszony na wykonanie zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na Skwerze nr 1 Trzech Krzyży oraz na Skwerze nr 4 przy Starachowickim Centrum Kultury. Są to dwa z pięciu zaplanowanych obszarów zieleni miejskiej, które przejdą gruntowną przemianę w ramach projektu "Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach".

fot. źródło: UM w Starachowicach

Wykonawcą pierwszego etapu inwestycji została firma SORTED Sp z o.o. Na realizację kolejnych trzech stref zieleni gmina ogłosi kolejny przetarg.


Starachowice otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 4 milionów złotych na rozwój zieleni miejskiej. Fundusze na realizację projektu pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zielonych na terenie miasta poprzez odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz przywrócenie dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym - informuje Prezydent Miasta Marek Materek.

Projekt wpisany jest do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice jako podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne. Zakres zaplanowanych prac dotyczy około 7,8 ha powierzchni miasta, w ramach wydzielonych 5 podobszarów.

Jako pierwsze zieloną metamorfozę przejdą - tereny na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży - powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha oraz zlokalizowany w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury obszar ten położony na skarpie, wzdłuż ulicy Radomskiej i 1 Maja. - powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha.

Na wymienionych obszarach zaplanowano m.in.: utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę, wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu, łąki kwietne, nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych, elementy małej architektury: remont istniejących schodów terenowych, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ścieżka rowerowa, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English