AAA
Akcja strajkowa w gminnych placówkach oświatowych
Piatek, 05 kwietnia 2019r. (godz. 10:13)

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego poinformował Prezydenta Miasta Starachowice, że w wyniku przeprowadzonego referendum strajkowego do akcji strajkowej przystąpi 19 przedszkoli i szkół, dla których Gmina Starachowice jest organem prowadzącym. Jedyną placówką, która nie przystąpi do strajku jest Przedszkole Miejskie nr 7. Akcja strajkowa rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. i będzie prowadzona do odwołania.

W chwili obecnej dyrektorzy szkół i przedszkoli nie posiadają wiedzy ilu pracowników przystąpi do strajku. Dokładna liczba strajkujących będzie znana 8.04.2019 r. tj. w pierwszym dniu strajku. Od tego będzie zależała organizacja opieki nad uczniami, którzy pomimo strajku przyjdą do szkoły. Uczniowie, którzy w tym czasie zgłoszą się do szkół i przedszkoli będą mieli zapewnioną opiekę. Placówki oświatowe, jeżeli będzie taka potrzeba, będą współpracować w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Starachowickim Centrum Kultury.


Dyrektorzy szkół we współpracy z organem prowadzącym podejmują działania organizacyjne mające na celu przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego pozwala powoływać w skład zespołu egzaminacyjnego osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole. Jeżeli zajdzie taka konieczność w skład zespołów egzaminacyjnych zostaną powołani również pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy posiadający stosowne kwalifikacje. Organ prowadzący na bieżąco współpracuje z dyrektorami szkół i przedszkoli celem zminimalizowania ujemnych skutków akcji strajkowej dla uczniów i ich rodziców.

Włodzimierz Jedynak
kierownik
Referatu Edukacji, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English