AAA
Spotkanie z władzami w sprawie drogi 747
Poniedzialek, 10 marca 2014r. (godz. 23:25)

W poniedziałek 10 marca w Kielcach odbyło się spotkanie Marcina Bednarczyka, architekta i pomysłodawcy projektu połączenia drogi 747 z drogą nr 42, Marka Materka, Przewodniczącego Powiatowych Struktur PO w Starachowicach oraz Szymona Jarosza ze starachowickiego magistratu wraz z Janem Maćkowiakiem, Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Damianem Urbanowskim, Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

fot. Iga Nowak

Głównym celem spotkania było omówienie planu budowy drogi 747 i jej połączenia z drogą nr S7. Przedstawione na spotkaniu były dwa warianty przeprowadzenia drogi z województwa lubelskiego przez województwo mazowieckie, aż do województwa świętokrzyskiego. Marcin Bednarczyk omówił swoje projekty planu drogi przechodzącej przez północą część województwa.


Główny z nich zakłada połączenie opierające się na budowie drogi z Iłży, przez jej obwodnicę, następnie przez Tychów i obwodnicę Starachowic, która miałaby się znajdować w północno-zachodniej części miasta, a zatem przechodzić tuż obok specjalnej strefy ekonomicznej i dalej łączyć się z drogą krajową nr 42 i dochodzić do Skarżyska Kamiennej, gdzie znajdowałaby się bezpośrednie połączenie z drogą S7.

"Odcinek lubelski i mazowiecki z obwodnicami miast oraz proponowany odcinek świętokrzyski, który także zakłada omijanie wsi i mniejszych miasteczek stanowi rozwiązanie budowy drogi bezpieczniejszej i szybszej, niż droga która miałaby łączyć województwo lubelskie przez Ostrowiec Św. i Bałtów, prowadzić przez tereny wiejskie i teren zabudowany, i w konsekwencji łączyć się ze świętokrzyską drogą S7" - przekonywał M. Bednarczyk. "W projekcie przedstawionym przez Pana Bednarczyka nacisk jest kładziony na połączenie starachowickiej i skarżyskiej strefy ekonomicznej, wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miasta - dzięki obwodnicy Starachowic, przyspieszenie budowy drogi nr 42 oraz rozwój inwestycyjny miasta, dzięki polepszeniu się infrastruktury drogowej"- dodał Marek Materek - "dlatego połączenie pomiędzy Iłżą a Skarżyskiem przez Starachowice jest kluczowe dla naszego miasta" - mówił.

"Władze Starachowic jako jedne z nielicznych dotychczas nie podjęły inicjatywy związanej z planami budowy omawianej drogi. Nie zawarły z przedstawicielami województwa żadnego porozumienia i nie przejawiły żadnej inicjatywy" - podsumował Damian Urbanowski. Jednakże reprezentanci władz wojewódzkich są otwarci na współpracę i szukają kompleksowych rozwiązań, które również zwiększą szanse dla rozwoju i polepszenia infrastruktury komunikacyjnej Starachowic. Poddali pod dyskusję drugi projekt drogi zakładający połączenie drogi od Iłży przez obwodnicę Mirca i następnie do Skarżyska Kamiennej z wybudowaniem odnogi do Starachowic, obejmującej obwodnicę miasta i łączącej się z drogą nr 42. "Przedstawione przez Panów analizy i opracowania są bardzo cenne.
Uważam, że musimy szukać synergii w połączeniu wszystkich argumentów pojawiających się w naszej dyskusji. Musimy patrzeć na budowę drogi w sposób kompleksowy i w szerszej perspektywie"- mówił Marszałek Jan Maćkowiak. Projekt został złożony przez przedstawicieli województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o wsparcie jego sfinansowania.

- Na jednej wizycie sprawy nie kończymy. Wcześniej w tej sprawie interpelację składali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zamierzamy tematu pilnować by w planach inwestycyjnych znalazły się rozwiązania, które pozwoliłyby na wyprowadzenie ruchu z miasta i odciążenie ul. Radomskiej. Musimy zadbać o dobre skomunikowanie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej by poprawić warunki działających na naszym terenie firm i zachęcić innych do inwestowania u nas.

Tacy ludzie jak Marcin Bednarczyk to ogromny potencjał Starachowic z którego powinniśmy korzystać. Mamy świetnych fachowców w różnych branżach, którzy społecznie starają się pomagać naszemu miastu. Starachowice muszą z takich okazji zacząć korzystać - podsumował Marek Materek

Iga Nowak

Dołącz do nas na Facebooku!

REKLAMA